👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentation Vasas barn

Skapad 2020-02-10 11:22 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Historia Svenska
Du kommer, enskilt eller tillsammans med någon, att söka information om någon av Gustav Vasas barn. Informationen kommer du att presentera i form av en Power-Point-presentation inför klassen eller en mindre grupp.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Sv SvA
Presentation Vasas barn

Svenska

E
C
A
Innehåll
Du håller dig ganska bra ämnet och har ett ganska bra innehåll.
Du håller dig bra till ämnet och har ett bra innehåll.
Du håller dig väldigt bra till ämnet och har ett mycket bra innehåll.
Struktur
Du har en ganska bra ordning på dina presentationsbilder, har till viss del en början och ett avslut.
Du har en bra ordning på dina presentationsbilder med inledning och avslut.
Du har en mycket tydlig ordning på dina presentationsbilder med inledning och avslut.
Språk
Du anpassar ditt språk litegrann till syfte och mottagare.
Du anpassar ditt språk till syfte och mottagaren.
Du anpassar ditt språk på ett bra sätt till syfte och mottagaren.
Kommunikation
Klarar ganska bra att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Klarar bra att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Klarar mycket bra att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Källor (svenska och historia)
Du söker, väljer ut och sammanställer information från källor och resonerar om källornas användbarhet på ett enkelt sätt.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från källor och resonerar om källornas användbarhet på ett utvecklat sätt.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från källor och resonerar om källornas användbarhet på ett välutvecklat sätt.