👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kör åk 4-6

Skapad 2020-02-10 11:39 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Musik
Med den glädje och gemenskap som det är att sjunga i kör är det ingen tillfällighet att körsång är en av Sveriges största folkrörelser. Tillsammans kompletterar vi varandra och kan åstadkomma något större än oss själva. ”Skogen skulle vara mycket tyst om inga andra fåglar sjöng än de som sjunger bäst”.

Innehåll

LOKAL PEDAGOGISK PLANERING 

ÄMNE: Musik

ARBETSOMRÅDE: Musicerande; Kör

ÅRSKURS: 4-6

 

Inledning

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och enav oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att sjunga i olika musikaliska former och genrer.

Tidsåtgång

Eleverna har under mellanstadiet två körlektioner i helklass och två med sin parallelklass varje vecka.

Mål:

 • Du kan lära dig nya sånger på gehör och/eller efter noter.
 • Du kan sjunga tillsammans med andra och sträva mot att kunna hålla en egen stämma.
 • Du kan följa rytm och toner.
 • Du kan olika uppvärmningsövningar för kropp och röst.

Bedömning

Ditt deltagande vid övningstillfällen

Uppsjungningar vid konserter tillsammans med en mindre eller större grupp elever.

Så här ska vi arbeta:

Vi ska lära oss flerstämmiga sånger från olika genrer både via gehör och med hjälp av noter.

Vi ska framföra sånger i olika ensembleformer i olika sammanhang.

Vi ska lära oss om röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar för kropp och röst. 

 

Om du missar lektioner är det ditt eget ansvar att ta igen det du missat, antingen genom att fråga klasskamrater eller din lärare. I flera fall kommer stämmorna att finnas tillgängliga online, så även den som är borta från skolan kan öva. Om du är osäker på vilka förmågor som bedöms och vad som krävs för olika nivåer i bedömningsmatrisen nedan, kan du ALLTID fråga din lärare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Gemensam sång 4-6

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Delta i gemensam sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Timing
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.