👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik

Skapad 2020-02-10 11:42 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Förmågor i Matematik
Grundskola 3 Matematik
Vi arbetar varierat. Du får möjlighet att utveckla dina förmågor i matematik.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att samtala om och lösa problem med olika stategier och metoder.
Du ska utveckla din förmåga att använda och analysera begrepp.
Du ska utveckla din förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beäkningar och lösa rutinuppgifter.
 

Innehåll

Vi ska arbeta med positionssystemet

Vi ska arbeta med bråk

Vi ska repetera multiplikationstabellerna 1-10

Vi ska arbeta med de fyra räknesättens egenskaper och samband

Vi ska arbeta med geometriska objekt

Vi ska träna på rimlighetsbedömning och sannolikhet

Vi ska arbeta med jämförelser och uppskattning av matematiska storheter

Vi ska träna på olika strategier för problemlösning

Vi arbetar med klockan, både analogt och digitalt

Genomförande

 • Vi samtalar kring matematiken
 • Vi arbetar i vår mattebok
 • Vi spelar spel
 • Vi använder olika appar på Ipad för att färdighetsträna 
 • Vi arbetar med digitala Tomoyo på Chromebooks. 
 • Vi arbetar praktiskt med storheterna längd, volym, vikt och tid
 • Vi tränar på att välja lämpliga skriftliga räknemetoder såsom algoritmer
 • Vi arbetar med problemlösning i "Dagens kluring"- boken

Redovisning

Eleverna visar sina kunskaper genom aktivitet vid genomgångar
Eleverna visar sina kunskaper genom att vara aktiva i gemensamma och enskilda samtal
Eleverna visar sina kunskaper genom att vara aktiva vid praktisk matematik
Eleverna visar sina kunskaper genom olika diagnoser
Eleverna visar sina kunskaper genom att tydligt kunna visa hur de tänker vid problemuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3