👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Lag och rätt - 06c & 06d

Skapad 2020-02-10 11:55 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Samhällskunskap
Lagar, regler och normer - det är något vi alla måste rätta oss efter för att samhället och vår omgivning ska fungera så bra som möjligt. Vad gäller? Vilka regler måste jag rätta mig efter? Vad är det som gör att lagar förändras? Varför finns det olika påföljder för olika brott?

Innehåll

Mål

Under arbetsområdet kommer du att träna dig i att:

 • förstå skillnaden mellan lagar, regler och normer samt kunna ge exempel på dessa.
 • träna på att resonera om olika orsaker till att människor begår brott
 • förstå vad som händer under en rättegång
 • kunna förklara följande personers uppgifter i en rättegång: domare, nämndeman, åklagare, försvarare, vittne.
 • förstå dina rättigheter och skyldigheter nu och när du blir vuxen
 • känna till några olika påföljder som finns i Sverige idag, men också förr.
 • kunna argumentera och uttrycka ståndpunkter om arbetsområdets innehåll.
 • förstå varför det finns skillnader vad gäller normer, regler och lagar beroende på var i världen man lever.

Arbetets innehåll

Under arbetsområdet kommer vi att lära oss hur det svenska, demokratiska rättssamhället fungerar och vad som förväntas av dig som medborgare i vårt samhälle. Vi kommer lägga stort fokus på vad som händer från att ett brott begås till att en påföljd döms i en domstol.
Vi kommer att diskutera en hel del, både utifrån era egna erfarenheter, olika artiklar och filmer som behandlar lag och rätt.

Arbetssätt och redovisningsform

Du bearbetar på dina kunskaper genom att du: 

 • Är aktiv i gruppdiskussioner om t ex olika påföljder. 
 • Är aktiv vid genomgångar och löser uppgifter.

Visa din kunskap - Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor med hjälp av:

 • Hur du deltar i lektionsdiskussioner och uppgifter. 
 • Prov i vecka 12.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9