👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi åk 9

Skapad 2020-02-10 12:01 i Tiundaskolan Uppsala
Ordet ekonomi betyder att hushålla. Vi måste alla hushålla med de resurser som finns. Det gäller både inom den privata, den offentliga och den globala ekonomin.
Grundskola 9 Samhällskunskap
Det här med pengar verkar vara någonting mycket viktigt, eller hur? Varför finns egentligen pengar? Hur fungerar en ekonomi i ett företag och i samhället? Måste vi betala skatt och varför? Hur hanterar företag, banken, kommunen och staten sina pengar? Vad betyder inflation och vilka politiska åtgärder vidtar man?

Innehåll

SAMHÄLLSEKONOMI

 

 • Ord/begrepp att kunna:
  • Se bifogad fil

 

 •  Arbetsformer:
  • Genomgångar
  • Individuellt/par arbete
  • Filmvisning
  • Muntligt och skriftligt
  • normkritiskt: Se på grön BNP 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

 • Jag kan grundläggande fakta om ekonomiska strukturer 
 • Jag kan undersöka hur ekonomiska strukturer är uppbyggda och fungerar. Jag kan även beskriva samband mellan olika strukturer
 • Jag kan använda olika begrepp som är väsentliga inom området, till exempel: BNP,inflation och marknadsekonomi 

 

 • Bedömning baseras på:
  • Prov och uppgifter vi gör på lektionstid

Tidsplan: 

V. 6 - 10. Prov 1 (begrepp) - 28 februari

Prov 2 - 11 mars

 

Uppgifter

 • Prov - 4 mars & 20 mars

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Kunskapskrav samhällskunskap åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Samhällstrukturer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.