👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JAG

Skapad 2020-02-10 12:39 i Trollskogens förskola Säter
Temat JAG
Förskola
I detta temaarbete kommer vi att arbeta med jaget och frågan, vem är jag? Detta för att stärka sitt eget jag och öka tilliten till sin egen förmåga. Vi vill även ge möjlighet om förståelsen för allas lika värde och rättigheter.

Innehåll

Syfte:

Utveckla sin självkänsla och självförtroende samt utveckla sina egna förmågor både enskilt och tillsammans med andra. Vi vill stärka barngruppens relationer till varandra och skapa en trygg grupp.

 

 Metod:

Vi skapar självporträtt genom att svara på bl.a. frågorna vad heter jag? Jag är bra på. Jag tycker om.

Vi pratar om likheter och olikheter och allas lika värde.

Vi kommer använda oss av olika metoder och arbetssätt så som;

 •         Skapade verksamhet
 •          Diskussioner och reflektioner
 •           Sång och musik
 •      Matematik
 •      Språk

 

Mål:

 • Ge möjlighet att utveckla sin identitet och stärka självbilden, självkänslan och självinsikten hos barnen.
 • Se, uppskatta och respektera olikheter hos oss själva och andra.
 • Trygghet och studiero

 

 

 Områden:

 • känslor

 • normer och värden

 • jag och min familj

 

Utvärdering och analys:

Vi utvärderar verksamhetens innehåll och lärmiljöer under temats gång. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18