👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religon- islam, kristendom och judendom

Skapad 2020-02-10 12:47 i Länna skola Norrtälje
Vi lär oss om kristendom, judendom och islam och tittar på likheter och skillnader.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Vi lär oss om islam, judendom och kristendom och tittar på likheter och skillnader inom dessa Abrahamitiska religioner.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Undervisningens innehåll: Vad?

Vad är religion?

Vi kommer att lära oss om vilken betydelse religionen kan ha för olika människor.

Vilka symboler, seder, högtider och platser kopplas till islam, kristendom och judendom?

Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika religionerna?

Vilka berättelser finns inom de olika religionerna?

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att:

- berätta och läsa fakta om islam, kristendom och judendom.

- läsa själva och lyssna på berättelser från de olika religionerna.

- titta på film.

- titta på bilder.

- skriva och sammanfatta kring det vi pratar om.

- svara på frågor efter att ha läst en text.

Kunskapskrav för åk 3

 

Bedömning

Genom att aktivt lyssna och vara aktiv vid samtal kan vi bedöma vad du lärt dig om de olika religionerna.

Du kommer också att få visa skriftligt vad du lärt dig inom  arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3