Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Opalen

Skapad 2020-02-10 13:00 i 224551 Förskolan Smeden Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vårterminen 2020 Fokusområde i enheten I år ska hela vår enhet lyfta förskolornas arbete med hållbar utveckling och då i ett brett perspektiv den mellanmänskliga, den miljömässiga och den ekonomiska. En hållbar framtid. Vad behöver den här världen och vi för att må bra? Kompisarna och jag? Hållbar utveckling är att värna om miljö och människor i alla led. På Opalen vill vi att alla barn ska känna sig trygga med pedagogerna, kompisarna och i miljön. Att de ska lära känna sina nya kompisar och bli en bra kompis.

Innehåll

  

·       Denna termin har vi Opalen fått en ny pedagog, Sussi istället för Dimitra och vi kommer tänka nytt inför våren. Dessa resultat visade sig från föregående termin i olika grupper på olika plan.

 

·       Arbete i våra smågrupper var mycket fördelaktigt! Det visade sig att i gruppen gav det trygga barn och ett stressfritt klimat där vi kunde satsa på våra aktiviteter i verksamheten på ett utvecklande sätt.  

 

·       Utefter del utvärderingarna och efter förra läsåret var fokus / ska fokus vara på närvarande, stöttande pedagoger och lyfta den dagliga kommunikationen i barngruppen.  

 

·       Vi vill fortsätta lyfta alla barns lika värde och att få vara delaktiga i den dagliga verksamheten 

 

Resultat av uppstartsveckorna  

 

Vi har noterat att barnen också visar ett stort intresse för sång, musik och rörelse. Vi kan även se att det finns ett stort rörelsebehov och barnen visar också intresse för lite mer utmaning än rutinner.

 

Vi i vår grupp vill fokusera på det intresset att skapa ett projekt om detta under våren.

 

-          Inne och utesamling med sång och rörelse

 

-          Skapa ett rörelseprojekt kring en bok (Lilla Bocken Bruse) Ev. samarbete med Erövrarna.

 

-          Strävansmål är att få in de olika läroplansmålen i detta projekt. (skapande, matte, svenska, natur, teknik)

 

Hur startar vi upp?

 

Vecka 6 och 7 inskolning på Upptäckarna

 

-          Om möjlighet ges startar vi upp med skogsbesök på torsdag / introducera Bockarna Bruse och ha boksamtal.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: