👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röda tråden

Skapad 2020-02-10 13:00 i Storhaga förskola Säter
Förskola
Vi ska skapa sammanhang för barnen under deras tid på förskolan, även bygga förtroende och trygghet inför övergångar av olika slag.

Innehåll

Syfte:

Att barnen ska få en kontinuitet och känna sig trygga med alla barn och vuxna på Storhaga.

Det ska vara en likvärdig förskola.

Genomförande:

 • Vi öppnar och stänger gemensamt. Detta leder till att barnen lär känna alla pedagoger på förskolan.
 • Vi hjälper varandra vid bla måltider. Detta är en bra chans att lära känna alla barn på förskolan och en trygghet för barnen.
 • Vi har en bra dialog med vårdnadshavarna så vi får veta om barnen behöver något speciellt.

Kopplingar till läroplanen

 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.
  Lpfö 18