👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling Universum, 2

Skapad 2020-02-10 13:33 i 093271 Förskolan Klara Stockholm Norrmalm
Förskola
Barnen ska få plantera tre olika sorters material. Plast, metall och bananskal. Om tre månader ska de få gräva upp och se vad som hänt med de olika materialen.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 

 Förbereda med kruka, jord, metallburk, plastflaska och bananskal. 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Barnen ska få tänka och fundera vad de tror kommer hända med de olika materialen. Kommer plastflaskan försvinna? Vad händer med bananskalet och metallburken?

 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 

Barnen får genom tankar, tidigare erfarenheter osv gissa vad som kommer hända med plasten, metallen och bananskalet. I maj kommer vi se om det blev som barnen tänkte. 

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Barnen ska få gräva ner material och fundera till vad de tror kommer att ske med de olika materialen. Kommer de försvinna? Var isåfall? Kommer de ligga kvar? Vad innebär det för vår jord och det inte bryts ned?

 

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

Vad tror ni händer med de olika materialen i jorden? 

 

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

 

Vi tror att endel barn kanske har full koll på det här med vad jorden kan bryta ned. Andra barn har nog inte lika stor erfarenhet av om plast kan brytas ned eller inte. Det kommer bli väldigt tydligt för barnen och konkret i maj då de ska gräva upp de olika materialen. Vad hände? Varför hände det? Hur ska man göra istället med plastflaskor osv. 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 (Amanda) Barnen verkade tycka att det var roligt att tänka kring och sedan se bilder på hur grönsaker vi i vardagen växer. 
De flesta var också delaktiga och ville vara med och välja vad vi skulle plantera. Alla barn ville även plantera och fick välja vilket frö de ville. Under odlingen kunde vi prata om hur just deras frö brukar växa, hur lång tid de trodde att det skulle ta innan man kunde se någonting i krukan osv. Jag skulle säga att alla barnen verkade tycka att det var en rolig sak att få testa på. 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?
(Amanda) Då jag själv inte är speciellt insatt i hur en odlingsprocess går till fick jag ta hjälp av min kollega. Jag känner att jag borde skaffa ytterligare kunskap om just detta. 

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 Vissa barn fick inte det fröet de ville då vi inte köpt tillräckligt av varje. Däremot tror jag att de barn som valt ex. krasse (vilket var det minst populära) kommer att kunna uppskatta sina frön då det är dessa som kommer att synas snabbast. 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 Frågorna funkade bra för att vara första tillfället som barnen utforskar detta område. 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18