👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering - hemvist Hagen

Skapad 2020-02-10 13:36 i 184421 Förskola Blombacka Stockholm Farsta
Förskola
Sagor och berättelser.

Innehåll

Projektfråga:

Hur kan vi använda sagor och berättelser i syfte att utveckla barnens möjligheter till språkliga uttryck? 


 Avstämning av projektet:

 Under höstterminen arbetade vi med berättelsen om Bockarna Bruse eftersom vi upplevde ett intresse hos barnen för sagan. Vi ser att detta har utvecklat barnens ordförråd, fantasi och lek och vill arbeta vidare med det. Vi ser även att barnen i vår grupp generellt är intresserade av samspel och kommunikation på olika sätt. Vi märker att sagor väcker barnens fantasi och hur sagans handling sedan skapar inlevelsefulla lekar. 

 

 
 

Vad (innehåll):

Utifrån barnens intressen och förutsättningar kommer vi att ta utgångspunkt i böcker och berättelser för att främja barnens språk och fantasi. 

Varför (syfte):

Vi vill ge barnen rikliga möjligheter att utveckla sina språkliga förmågor och ge dem flera olika vägar till uttryck. 
Vi tror att rikliga och varierande möjligheter till uttryck ger förskolans yngsta barn vägar till delaktighet, inflytande och möjlighet att kunna påverka sin vardag. 

Hur (metod):

Vi arbetar i mindre undervisningsgrupper.

Genom att introducera berättelser i olika former utifrån barnens ålder och intresse. 

Genom att fortsätta introducera olika sätt att berätta en saga på. T.ex. Att läsa böcker, att göra egna berättelser utifrån bilder, att arbeta med s.k. flanosagor, att leka och dramatisera olika sagor/berättelser, att arbeta med sagor i ateljén, att arbeta med digitala verktyg. 

Vi går till biblioteket. 

Utgångspunkten i projektet är sagor och språk men vi kommer att integrera flera läroplansmål i undervisningen så som skapande och matematik.

Samtliga i arbetslaget kommer att dokumentera, observera och reflektera på gemensam reflektionstid samt tillsammans med barnen. Detta material är det som vi använder för att driva projektet vidare. 

Vi kommer att använda hemvistens olika miljöer och material för att erbjuda barnen flera möjligheter att pröva sagan/berättelsen på olika sätt. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18