👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk i språket

Skapad 2020-02-10 13:45 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Det arbetsområde vi ska arbeta med nu handlar om språksociologi, eller sociolingvistik, som det också kallas. Inom det här arbetsområdet kommer vi att titta på hur olika typer av språk används i olika sociala kontexter – språk i språket, kan man säga – bl.a. dialekter, kronolekter och maktspråk.

Innehåll

Språk i språket

Åk 8, v. 9-13

Det arbetsområde vi ska arbeta med nu handlar om språksociologi, eller sociolingvistik, som det också kallas. Inom det här arbetsområdet kommer vi att titta på hur olika typer av språk används i olika sociala kontexter – språk i språket, kan man säga – bl.a. dialekter, kronolekter och maktspråk.

 

Syfte och mål
Syftet med det här arbetsområdet är att du ska lära dig mer om några olika språkliga företeelser som finns inom ett språk, och hur vi människor kan använda vårt språk till att skapa en egen identitet som gör oss till de vi är.

Centralt innehåll

Vi arbetar med följande centrala innehåll från läroplanen:

·         Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

·         Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

·         Nya ord i språket, till exempel lånord.

·         Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

·         Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

·         Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang.

·         Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

·          

Material
Vi kommer att arbeta med Gleerups, samt med några avsnitt av tv-programmet Värsta språket och lite uppkopierat material.

Planering
Här hittar du planeringen för arbetsområdet.

Vecka

Måndag

Tisdag

Torsdag

Uppgift

9

Introduktion till språksociologi

 

Värsta språket

Sexoleketer & kronolekter.

 

Fint & fult språk.

Maktspråk och härskartekniker.

 

10

UTVECKLINGSDAG

Dialeketer

 

Robert Gustavsson

Värsta språket

Bedömningsuppgift: dialekter.

 

11

Uppgift dialekter

Språkvård, tvåspråkighet och nyord i svenskan.

Start: tv-program.

Dialektuppgift lämnas in måndag 9/3.

12

Jobba med tv-program

Jobba med tv-program

Jobba med tv-program.

 

13

Jobba med tv-program

Jobba med tv-program + förbered uppspelning.

Uppspelning tv-program.

 

 

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas genom dels uppgiften om dialekter som lämnas in vecka 11, samt genom ditt deltagande i det tv-program ni ska spela in i grupper.

Under detta arbetsområdet jobbar vi första hand med följande kunskapskrav:

E

C

A

Du kan på ett ganska bra sätt använda dig av bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer levande.

Du kan på ett bra sätt använda dig av bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer levande.

Du kan på ett mycket bra sätt använda dig av bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer levande.

Du kan diskutera på ett enkelt sätt det svenska språkets historia och speciella kännetecken. Du beskriver likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.

Du kan diskutera på ett utvecklat sätt det svenska språkets historia och speciella kännetecken. Du beskriver likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.

Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt det svenska språkets historia och speciella kännetecken. Du beskriver likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.

Du kan söka och sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och förklaringar. Du använder ett enkelt språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat och källhänvisningar på ett ganska bra sätt.

Du kan söka och sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och förklaringar. Du använder ett utvecklat språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat och källhänvisningar på ett bra sätt.

Du kan söka och sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Du använder ett välutvecklat språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat och källhänvisningar på ett mycket bra sätt.