👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 7

Skapad 2020-02-10 13:48 i Kiaby förskola Kristianstad
Förskola
Hur kan jag bli en hållbar kompis?

Innehåll

Denna veckan kommer vi fortsätta med Knutnisse och utmana dels vår koordination och samarbete med olika kompisar. Vi kommer också att använda oss av en lek som heter "Byta plats" där barnen kommer att få sitta bredvid vem som helst. (Vi får ibland kommentarer då barn säger att man inte vill sitta bredvid en speciell kompis och med hjälp av olika lekar vill vi försöka vända det till positiva upplevelser med att få sitta med annan kompis)

Alla Hjärtans Dag närmar sig också och det kommer vi att "fira" med att lyfta positiva saker hos varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18