Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan - Känslor

Skapad 2020-02-10 14:03 i 023301 Förskolan Sagogården Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Vi har inlett ett tema om känslor med mål att stärka gruppens dynamik samt ge barnen chans att utveckla sitt ordförråd och sin begreppsförståelse.

Innehåll

Innehåll

 

Innehåll:

1.Kartläggning.

Vi har sett ett behov av att ge barnen ett utökat ordförråd och begreppsförståelse som stöd vid konflikthantering. Därför har vi valt känslor som tema. Då vi har fått in nya barn i gruppen vill vi också ge alla barn i gruppen chans att lära känna varandra och öva sig på samspel och kommunikation. Barnen visar ett stort intresse för rollekar och speciellt polis och doktorslekar är väldigt populära, detta vill vi använda oss av i vårt tema om känslor.

 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

Barnen ska utveckla sitt ordförråd och begreppsförståelse relaterat till känslor och samspel.

Barnen utvecklar en gruppkänsla och vilja att hjälpa varandra.

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

 • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden
  - närvarande pedagoger som stöd vid konflikter
  - uppmuntrar barnen till att hjälpa varandra
  - samarbetslekar, organiserade och spontana
  - gymnastik 
  - ute i stora och små grupper, olika gruppkonstellationer
  - röstning vid utflykter
  - öva på att komma överens

 

 • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden
  - böcker om känslor och samspel
  - bildstöd med känslor
  - teckenstöd
  - aktivitetstavla

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 - Närvarande pedagoger som finns som stöd vid konflikter, försöka ligga ett steg före och vara observera utvecklingen i gruppen

- Visa intresse för hur barnen tar till sig material och delta i leken

- Uppmuntra till att ha en trevlig ton jämtemot  varandra

- Betona viktiga ord och använda teckenstöd

- Bemöta alla barn på deras individuella nivå och se deras utvecklingsbehov och stärka deras förmågor

 

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

 - Tema om känslor

- Läsa böcker om olika känslor, mobbning, hur man är mot sin kompis

- konkret sagomaterial, diskussionsunderlag

- röstningar om olika aktiviteter

- dansa till olika känslolåtar

- samarbetsövningar

 

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete

- Lägger upp dokumentation på väggar

- Titta på dagens aktiviteter på ipad och reflektera

- Intervjuer med barnen

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: