Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik på TrollBacken

Skapad 2020-02-10 14:05 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Teknik
Förskola
Ett av de fokuserade målområdena på LiCa förskolor under vårterminen 2020 är teknik. På Trollbacken kommer vi arbeta med teknik genom materialet aktivitetskort Teknik.

Innehåll

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte med teknikveckorna är att ge barnen möjlighet att utvecklas mot satta teknikmål samt att väcka deras nyfikenhet kring teknik och vardagsteknik

Mål - Se läroplanskopplingar nedan

 

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

- deltar aktivt i våra teknik aktiviteter

- reflekterar kring innehållet i aktiviteten

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Teknikveckorna kommer att inledas med att vi läser boken "nasse hittar en stol" vilken vi sedan utgår från när vi utforskar och upptäcker all teknik som finns runt omkring oss varje dag i vardagen. Därefter kommer aktiviteterna kommer utgå från färdiga aktivitetskort kopplat till teknik. 

Förutsättningar - Temaveckor under 3 veckor. 2-3 tillfällen/vecka. Båda grupperna (efter förutsättningar)

Dokumentation - Unikum

Förberedelser, Aktivitetskort från teknikboxen presenteras av sommarskuggan eller babblarna. Boken nasse hittar en stol som intro till vardagsteknik:https://www.oppetarkiv.se/sok/?q=nasse+hittar+en+stol

 Övrigt material, se finplanering

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: