👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Theme- Wild animals

Skapad 2020-02-10 14:23 i Almtunaskolan Uppsala
Temaarbete om New York, som inkluderar både individuellt arbete och grupparbete.
Grundskola 4 Engelska
A theme about wild and endagered animals. Ett temaarbete om vilda och utrotningshotade djur

Innehåll

Det här ska du lära dig:

 • Att kunna välja texter, från olika medier samt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion
 • Att i muntliga och skriftliga framställningar kunna formulera dig enkelt med fraser och meningar
 • Att kunna bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.

Såhär kommer vi att arbeta:

 • Lyssna och läsa information om olika djur, genom olika presentationer, filmer, hemsidor och annan media
 • Skriva faktatexter utifrån den samlade informationen. Utifrån respons, göra ändringar och förbättringar av din text.
 • Förbereda en muntlig framställning om valt djur.
 • Detta görs tillsammans i ett par-/grupparbete, där ni tillsammans bearbetar och förbättrar framställningen. 

Tillämpning av dina kunskaper:

 • Under undervisningens gång kommer du ges tillfälle att visa dina kunskaper i att söka information
 • Individuell, skriftlig inlämning av faktatexter
 • I din muntliga framställning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6