👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektavstämning 3 Blombacka förskola Skogen

Skapad 2020-02-10 14:24 i 184421 Förskola Blombacka Stockholm Farsta
Förskola
Vi fångade upp barnens intresse kring naturens förändringar, så som färger och löv som faller och djur som går i ide.

Innehåll

Projektfråga: 

Hur ser vår närmsta natur ut och hur lever djuren under vintern?

 

Avstämning:

Vi har letat färger i naturen och lärt känna våra vanligaste träd och vanligaste djur. Ett specifikt träd fick bli vårt sätt att följa förändringarna i naturen. På väg till en av våra favoritparker finns en stor myrstack som vi alla har tyckt varit spännande.

 

Varför:

För att på ett tydligare sätt kunna stämma av att barnen lär sig det vi har som målsättning valde vi att smalna av projektet och rikta in oss på myror. Då valde vi pedagoger ut några frågor som kan vara intressanta att utforska tillsammans med barnen.

 

Vad ska vi titta på

Hur se en myra ut?

Vad äter myror?

Hur bor myror?

Hur lever myror?

 

Vad:

Syftet med undervisningen är att barnen ska få en helhetsbild av myrans liv och värld. Att få uppleva myran och myrstacken i verkligheten och få förståelse för hur allt hänger ihop.

Vi vill också väcka barnens lust att söka kunskap och vilja veta mera om myran och dess värld

 

Hur:

Små grupper 

Ställa frågor

Inhämta material tillsammans

Gå till biblioteket

Se på film

Alla dokumenterar och reflekterar både i arbetslaget samt med barnen för att ta projektet vidare

Alla erbjuds alla delar ur läroplanen genonm att vi arbetar med projektet i alla verkstäder

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18