👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas Geografi åk6

Skapad 2020-02-10 14:31 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Vi arbetar med Europa efter mål i åk 6.
Grundskola 6 Geografi
Vi arbetar med Europas länder genom att ta reda på vilka de är, var de ligger och hur klimatet och naturlandskapet ser ut i de olika områdena. Vi diskuterar varför människor bor på vissa ställen men inte på andra, orsaker till att människor flyttar och vad det får för konsekvenser. Detta och mycket mer kommer att beröras under denna kurs.

Innehåll

 Tidsram: V.6-16

Arbetssätt:

Gemensamma genomgångar, arbete med instuderingsfrågor utifrån historiebok PULS s.18-99, filmer världens befolkning, geografens testamente Europa Del 1-8, diskussioner i helklass. Arbete digitalt med Europas karta på online.seterra.com. Arbetar dessutom med ett ord - och begreppshäfte kopplat till läroboken.

Mål efter avslutat arbetsområde: 

 • Kunna olika typer av kartor och beskriva lägen, storleksordning på geografiska platser, samt kunna namnge och placera länder, städer, hav, bergskedjor, floder/öar/sjöar i Europa  
 • Förklara Golfströmmens påverkan på klimatet på jorden, norden 
 • Veta hur klimatet skiljer sig från norra Europa till södra Europa, även något om hur växtlivet skiljer sig t ex slätter  - jordbruk. Även hur det var i olika områden förr och hur det kan bli i framtiden om klimatförändringarna fortsätter.
 • Känna till vilka Naturtillgångar som finns och hur människor lever i olika områden i Europa. Veta vad de flesta jobbar med inom angivna områden i Europa och varför detta har ändrats mycket från förr till nu.
 • Kunna förklara hur floder används av människan förr-nu.
 • Förklara vattnets kretslopp, dess betydelse samt nämna någon för och nackdel med konstbevattning.
 • Förstå orsakerna till varför många städer växt fram på just den platsen de ligger samt konsekvenser av dessa befolkningstäthet, migration, samt förstå varför Europa är ett rikt område.
 • Förklara skillnaden mellan olika energikällor och resonera kring hur de kan påverka miljön.
 • Kunna ge exempel på och resonera kring några val vi kan göra i vardagen för att uppnå hållbar utveckling på jorden och undvika att bidra till fortsatta klimatförändringar och problem med jordens naturresurser i framtiden (hållbar utveckling-miljö)
 • Förstå geografiska ord/begrepp (se begreppslista i teams)  t ex dal, flodmynning, delta, slätt, stäpp, tundra, import/export.
 • Genomföra en fältstudie inom närområdet och förklara hur området har påverkats nu-i framtiden.
 

Utvärderingsformer/Hur bedömer vi: 

Löpande bedömning under lektioner genom skriftliga och muntliga diskussioner.  Skriftligt prov v.16 

 

Veckovis Detaljplanering;

 

V. 6                     Vår jord  - Jorden förändras                               s. 4 – 15 f.b.

 

                                                                                                                    s. 2 – 7   a. b.

 

Läxa;                  Läxorna är till första so lektionen nästkommande vecka. (6B månd. / 6A tisd.)

 

Arbetsboken s. 2-7

 

Läs igenom nästa veckas sidor i faktaboken.

 

                            

v. 7                      Europa och världen                                               s. 16 - 26 f.b.

 

                       ”Kontinent/världsdel”                                              s. 8 – 15  a.b.

 

Filmer;

 

Geografens testamente del 1 ”Resan till Grekland” 28 min, sli.se

 

EUROPA vår del av världen (22 min. sli.se)

 

 

 

Läxa;                  Läxorna är till första so lektionen nästkommande vecka. (6B månd. / 6A tisd.)

 

Plugga på ”Länder /Huvudstäder i Europa” på ”Seterra (Googla)

 

Läs igenom nästa veckas sidor i faktaboken.

 

                            

 

V. 8                     Europas regioner                                                    s. 28 – 40 f.b.

 

                             Östersjöländer                                                        s. 16 – 21 a.b.

 

Filmer;

 

Geografens testamente del 2 ”Från varma hav till kalla berg” 28 min, sli.se

 

 

Läxa;                   Läxorna är till första so lektionen nästkommande vecka. (6B månd. / 6A tisd.)

 

                             Läs igenom nästa veckas sidor i faktaboken.

 

                            

V. 10                   Västra Europa                                                           s. 42 – 50 f.b.

 

                                                                                                                    s. 22 – 29 a.b.

 

Filmer;

 

Geografens testamente del 3 ”Där floden flyter fram” 28 min, sli.se

 

 

Läxa;                   Läxorna är till första so lektionen nästkommande vecka. (6B månd. / 6A tisd.)

 

                             Läs igenom nästa veckas sidor i faktaboken.

 

                            

V. 11                   Östra Europa                                                            s. 52 – 60 f.b.

 

                                                                                                                    s. 26 – 29 a.b.

 

Filmer;

 

Geografens testamente del 4 ”Vägen till Nordsjön” 28 min, sli.se

 

 

 

Läxa;                   Läxorna är till första so lektionen nästkommande vecka. (6B månd. / 6A tisd.)

 

                             Läs igenom nästa veckas sidor i faktaboken.

 

                            

V.12                    Centrala Europa                                                      s. 62 – 70 f.b.

 

                                                                                                                    s. 30 – 33 a.b.

 

Filmer;

 

Geografens testamente del 5 och 6 ”Den stora ön i Atlanten” + Till Iberiska halvön”

 

28 min, sli.se X 2

 

 

 

Läxa;                   Läxorna är till första so lektionen nästkommande vecka. (6B månd. / 6A tisd.)

 

                             Läs igenom nästa veckas sidor i faktaboken.

 

                            

V.13                    Södra Europa                                                            s. 72 – 80 f.b.

 

                                                                                                                    S 34 – 37 a.b.

 

Filmer;

 

Geografens testamente del 7 och 8

 

 ”Hemligheter i Östeuropa” + ”Svarta hav och mörka berg” 28 min, sli.se X 2

 

 

 

Läxa;                   Läxorna är till första so lektionen nästkommande vecka. (6B månd. / 6A tisd.)

 

                             Läs igenom nästa veckas sidor i faktaboken.

 

                            

V. 14                   Jordens resurser – Jämlikt och hållbart         s. 82 – 104 f.b.

 

                                                                                                                    s. 38 – 47 a.b.

 

 

V. 16                   ÄMNESPROV

 

 

Detta är en översiktsplanering för detta arbetsområde. Eleverna kommer att få fortlöpande instuderingsuppgifter under arbetsområdet, som bedöms.

 

Andra uppgifter, filmer och läxor kan tillkomma!

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi Matris åk 4-6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Analys
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett välutvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Metod, begrepp, arbetssätt
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Metod, begrepp, arbetssätt
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Kunskaper
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket godakunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Hållbar utveckling
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge välutvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Analys
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger utvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger välutvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Ny aspekt