👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2020-02-10 14:37 i Nätverksgrupper Hedemora Hedemora
Grundskola 5 Geografi
Det är nu dags att lära sig om världsdelen Europa. Naturen här är skiftande, här finns allt från slätter och kullar till höga berg. Många européer bor i städer med flera miljoner invånare, andra bor i ensliga byar på landsbygden. Europa är en spännande och omväxlande världsdel.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • De europeiska natur- och kulturlandskapen.
 • Klimatet i Europa.
 • Naturtillgångar i Europa.
 • Fördelningen av befolkningen i Europa.
 • Europas länder, huvudstäder, vatten, berg, öar och regioner.
 • Europeiska unionen= EU.
 • Geografiska ord och begrepp.

 

Genom:

 • Gemensamma genomgångar.
 • Samtal och diskussioner.
 • Filmer.
 • Skriftliga uppgifter.
 • Egen faktasökning om länder i Europa.

 

Begrepp att förstå och kunna använda:

naturlandskap, kulturlandskap, tempererat klimat, polarklimat, subtropiskt klimat, macchia, taiga, tundra, stäpp, valuta, monarki, republik, statsskick, naturtillgång, naturresurs, naturtyp          

 

Bedömning - Hur visar du vad du har lärt dig?

 1. Du får kartläxor och förhör på länder, huvudstäder, vatten, öar och berg i Europa.
 2. Du ska på egen hand hitta fakta om länder i Europa i olika källor och sedan jämföra länderna med varandra.
 3. Du får visa dina kunskaper om Europa i ett prov vid periodens slut.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Matris för Europa åk 5

Du har godtagbara kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Naturlandskap och kulturlandskap
Du har kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
 • Ge  E 6
Landskap, resurser och befolkning
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
 • Ge  E 6
Geografiska begrepp
Du kan använda geografiska begrepp t ex topografisk karta, tematisk karta, klimat, naturlandskap.
 • Ge  E 6
Kartor, källor, metoder och tekniker
Du kan använda kartor och andra källor för att undersöka omvärlden. Du diskuterar hur olika källor kan användas.
 • Ge  E 6
Namngeografi: Länder i Europa
Du ska veta vilka de europeiska länderna är samt kunna placera ut dem på en karta över Europa.
 • Ge  E 6
Resultat på kartprov 16-25
Resultat på kartprov 26-39
Resultat på kartprov 40-50
Namngeografi: Huvudstäder i Europa
Du ska veta vad huvudstäderna heter i de europeiska länderna.
 • Ge  E 6
Resultat på kartprov 13-20
Resultat på kartprov 21-35
Resultat på kartprov 36-45
Namngeografi: Vatten i Europa
Namn och läge på viktigare vatten.
 • Ge  E 6
Resultat på kartprov 5-8
Resultat på kartprov 9-13
Resultat på kartprov 14-16
Namngeografi: Öar i Europa
Namn och läge på viktigare öar.
 • Ge  E 6
Resultat på kartprov 2
Resultat på kartprov 3-4
Resultat på kartprov 5
Namngeografi: Berg i Europa
Namn och läge på viktigare berg.
 • Ge  E 6
Resultat på kartprov 2-3
Resultat på kartprov 4-6
Resultat på kartprov 7-8
Söka, välja ut och sammanställa information
Söka och sammanställa information om länder i Europa.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Du söker fakta och gör faktablad om 1 land i varje del av Europa = 5 olika länder.
Du söker fakta och gör faktablad om 1- 2 länder i Västra Europa, Östra Europa, Centrala Europa och Södra Europa. Du söker fakta om 1 Östersjöland. =5-8 länder.
Du söker fakta och gör faktablad om 2 länder i Västra Europa, Östra Europa, Centrala Europa och Södra Europa. Du söker fakta om 1 Östersjöland. = 8-9 länder.
Söka, välja ut och smmanställa information
Jämföra länder i Europa.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Du jämför två länder i två olika delar av Europa och kan se någon skillnad och likhet. T ex Spanien i Södra Europa och Irland i Västra Europa.
Du jämför två länder i två olika delar av Europa och kan se några skillnader och likheter. T ex Spanien i Södra Europa och Irland i Västra Europa.
Du jämför två av länderna i samma del av Europa och kan se flera skillnader och likheter. T ex Frankrike och Irland i Västra Europa. Du jämför två länder i olika delar av Europa och kan se flera skillnader och likheter. T ex Spanien i Södra Europa och Irland i Västra Europa.