👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2020-02-10 14:49 i Tomtebo förskola Flen
Vatten ur en naturvetenskaplig vinkel. Vattnets olika faser - flytande, fast och ånga. Kretslopp - ekologi.
Förskola
Vi ska titta på och uppleva vatten ur en naturvetenskaplig vinkel.

Innehåll

Våren 2020

Ansvariga: Alla på avdelningen.

 

Vi arbetar med vatten och dess olika faser. Vi ska också titta på olika ekologiska kretslopp.

Bakgrund

Barnen är intresserade av experiment och av att få en uppfattning om hur saker och ting fungerar. Vi arbetar med detta för att barnen ska utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp liksom sitt kunnande om enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

 

Metod

Genom olika experiment tex. russinhissen, blommor som suger upp färgat vatten , snabbaste tabletten, vad flyter och sjunker?  Vi kommer att frysa vatten, undersöka is på olika sätt m.m. Vi kommer använda oss av NTA- lådan och tillsammans med de äldre barnen prova olika experiment.

Vi kommer att titta på film om vatten ifrån UR,samt vattnets kretslopp.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18