Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektarbete Lönneberga VT20

Skapad 2020-02-10 15:02 i Kanaljens förskola Hofors
Förskola
Vi vill undersöka vilka djur som lever i Somalia, Turkiet, Ukraina, Iran, Irak, Eritrea, Sverige samt Myanmar. Vi ska även undersöka landets klimat, hur husen kan se ut samt vad som odlas.

Innehåll

Projektbeskrivning Lönneberga VT20

Inledning

Vi har gemensamt inom södra förskolans pedagogiska utvecklingsgrupp kommit överens om att arbeta med temat hållbar utveckling. Tidigare teman har varit den sociala hållbarheten där vi arbetat med kroppen, katter och dansens väg till språket där vi bland annat har arbetat med svanar. Framöver kommer temat behandla plantering, jord och sådd där varje avdelning fokuserar på barnens intressen.

Temat hållbar utveckling har framkommit då det är ett viktigt och nödvändigt ämne att belysa. Barnen behöver få förståelse för att jorden inte har oändliga resurser och att människan behöver ta sitt ansvar gällande den hållbara utvecklingen i samhället.

På Bullerbyn har vi arbetat med temat dinosaurier och fokuserat på olika klimat. Vi har då pratat om vad som kan växa i olika klimat och diskuterat med barnen om hur näringskedjan fungerar. Barnen har fått plantera ärtor, ekollon och kattgräs som används i arbeten med de olika klimaten.

Höstterminen 2019 har vi på Lönneberga valt att arbeta med forntiden för att undersöka hur klimatet såg ut, vad växte och vilka djur levde. Vi tänker fortsätta att odla med barnen och försöka efterlikna mat som människan åt under dessa tidsepoker.

Under vårterminen 2020 har vi valt att arbeta med olika länder med fokus på de representerade länder som finns på avdelningen. Sverige, Somalia, Eritrea, Ukraina, Turkiet, Burma, Iran och Irak. Barnens intressen under föregående år har varit djur, klimat, förhållanden för växtlighet, mat, näringskedjor, kultur, länder, språk samt levnadssätt.

Syfte

Syftet med att arbeta med olika länder är att ge barnen en förståelse för hur människor och djurs levnadssituationer ser ut. Vi vill jämföra olika klimat, vad som växer i olika länder, hur människor och djur lever, äta och prova plantera frukter från dessa länder och arbeta med likabehandlingsarbetet inom projektet.

Mål

Målet med detta projekt är att öka kunskapen och medvetenheten om miljön på jorden. Vi vill att barnen ska förstå att de kan påverka klimatet. Vi vill också ge barnen möjligheter att undersöka kulturella skillnader.

Läroplans mål som vi vill arbeta med är att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 •            Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
 •           Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 •      Sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet
 •      Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna
 •      Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring
 •     Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

Genomförande

Vi tänker starta upp projektet direkt när vårterminen börjar med att reflektera med barnen om de olika tidsepokrar vi arbetat med.  Vi kommer sedan undersöka vad barnen har för intressen inom projektet genom att samtala med barnen enskilt och i grupp. Alla barn och pedagoger kommer att delta i projektet och vid vissa tillfällen kommer gruppen att delas in. Vi kommer att fortsätta använda skräpmaterial i skapandet samt fortsätta använda lera. Pennor, papper, färger kommer användas. Olika medier samt polyglutt kommer användas och vi har som mål att göra en stop motion film senare i vår när vi kan börja odla. Vi kommer göra QR koder där barnen kan vara med och skapa koder samt scanna. Vi tänker reflektera tillsammans med barnen under tiden vi arbetar med projektet.

Dokumentation

Tidslinjen är något som vi vill fortsätta arbeta med då vi ser att det är ett bra verktyg för pedagogisk dokumentation. Det kommer inte vara en tidslinje på samma sätt som innan utan en indelning av länder.  Vi kommer även anteckna barnens tankar och idéer samt filma några projekt tillfällen för att kunna reflektera över barnens utveckling och lärande.  Vi kommer göra en mindmap över barnens lärande under tiden projektet pågår. Fortsätta skriva lärologgar i Unikum om arbetet med projektet och använda det som underlag för reflektion och planering samt synliggöra projektet för föräldrarna. Mindmap, filmsekvenser, inlägg i Unikum, reflektionsunderlag samt tidslinjen kommer att användas som underlag för utvärdering.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: