👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Fordon vt-20

Skapad 2020-02-10 15:09 i Tegelslagarens förskola Alingsås
Förskola
Eftersom barnen i vår grupp är så intresserade av att stå och titta och vinka till bilar, gräsklippare och sopbilen som kör förbi utanför förskolan, har vi valt att utveckla detta och göra det till vårt tema. Vi vill tillsammans med barnen upptäcka, utforska och lära oss mer om fordon.

Innehåll

Syfte

Att vi tillsammans lär oss mer om och får intresse för olika fordon genom språk, matematik, skapande och samspel.

Nuläge och intention

Barnen leker mycket med de olika fordon vi har på avdelningen och på olika sätt. De är väldigt uppmärksamma och intresserade på vilka fordon som rör sig kring förskolan. 

Genomförande

 • Sagor, flanosagor
 • Sånger, rim och ramsor
 • Sorteringsövningar genom att jämföra bilarnas egenskaper (t.ex. färg och storlek)
 • Använda jämförelse och lägesord (stor, liten, mindre än, större än, lång, kort, framför, bakom, mellan osv.)
 • Upptäckspromenader i närmiljön. Var finns det fordon?
 • Skapa, få upptäcka och prova olika material
 • Vi sätter upp bilder på fordon på vår dokumentationsvägg i hallen så att barn och vuxna kan se, prata om och lyssna på varandra om det vi gjort.
 • Gemensamma aktiviteter där alla få känna sig delaktiga och sedda.
 • Olika aktiviteter där vi övar på att lyssna på varandra och turtagning.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18