👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi- skogen

Skapad 2020-02-10 15:22 i Väståkra F-9 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Biologi
Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskap förståelse för skogen, och upptäcka sambandet människa-djur-natur, i nutid, dåtid och i folktron.

Innehåll

Kurs:

Biologi

Vecka 7-11

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskap förståelse för skogen, och upptäcka sambandet människa-djur-natur, i nutid, dåtid och i folktron. 

Arbetssätt och redovisningsform

Enskilt, i par och i grupp.

Genomföra enkla fältstudier och experiment. 

Se film.

Tolka och granska faktatexter. 

Diskussioner 

Redovisa i form av en utställning

Innehåll

Under fyra veckor kommer du att:

lära dig om vad en hållbar utveckling är och hur vi tillsammans kan bidra till en bättre miljö.

lära dig om vad allemansrätten är.

lära dig om träd och vilka som är vanliga i våra skogar.

lära dig om hur viktig skogen är och har varit för människan. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6