👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik bråk och procent

Skapad 2020-02-10 15:26 i Frösakullsskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar vidare med bråk och procent. Du kommer att lära dig sambandet mellan bråktal och procenttal.

Innehåll

 

Undervisning:

Du får träna din förmåga i att:

lösa problem med bråk och procent

 

 

Bedömning:

Jag bedömer din förmåga att:

teckna tal i bråk- och procentform och växla mellan dessa uttryck

utföra beräkningar med tal i bråk - och procentform

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6