Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saltkråkan Teamplan - Omsorg, utveckling och lärande - Ht19/Vt20

Skapad 2020-02-10 15:38 i Hultets förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.2 Omsorg, utveckling och lärande Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Innehåll

Vart ska vi?

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära"

 

 

Hur gör vi?

 •       Erbjuda olika lärmiljöer

       Bevara barnens intresse men ändå utmana

       Ge barnen tid att utforska och pröva


 

Hur blev det?

 

Vi har nyfikna, kreativa och glada lekande barn som vill lära sig mer.
 
Utvärdering ht19/vt20

Hur blev det?

Vad har vi genomfört utifrån det vi beskrivit i teamplanen? (Utgå från -Hur gör vi- i teamplanen).

Hur har vi genomfört det? (Innehåll? Aktiviteter?  i samband med rutiner eller andra sammanhang?).

 

ANALYS

Vad har varit särskilt framgångsrikt? Vi har utvecklat miljöer som väckt barnens nyfikenhet och lust att lära.  Vad har vi lyckats bra med? De är nyfikna och intresserade av vad vi gör. De uttrycker med sitt kroppsspråk att de tycker att det är roligt.

Vad är orsaken till att vi lyckats bra med detta? Rutiner, samma förhållningssätt och kontinuitet.

Vad har vi lyckats mindre bra med?  Vad är orsaken till detta?

Inskolningen som vi fokuserat på under lång tid har gjort att vi tappat vissa bitar.

 

Vilken utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målet? Självständigheten Hur märks det?  Ge konkreta exempel? Visar intresse vid påklädning att ta på sig själva. I våra skapande aktiviteter och rörelseaktiviteter.

Är vi på rätt väg? Ja, det hoppas vi.

Vad ska vi bevara?  Vad behöver vi förändra, lägga till, ta bort eller förbättra så att det kommer barnen till godo och gynnar deras utveckling och lärande i relation till målet?

Dela upp ansvaret ,mellan varandra. Komplettera varandra.

Bevara, uppmuntra samt ge tid till att utforka och att  prova.

 

 

 

 

Var är vi?

 

 Några barn påverkas och blir ledsna när vi har nya inskolningar.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: