👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva Fantasy åk 5

Skapad 2020-02-10 15:39 i Britsarvsskolan Falun
Skapa en fantasyvärld och skriva en fantasyberättelse.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Bild Svenska
Vi tränar på att skriva en berättelse i genren Fantasy genom att arbeta med "Den magiska dörren". I den finns olika regler att följa för varje kapitel, som en ram för skrivandet, men där får även den egna fantasin stort utrymme. Slutprodukten ska bli en egen bok med omslag, illustrationer och nio kapitel.

Innehåll

Syfte

Konkretisering av mål

Mål med detta arbetsområde är att du ska

-kunna skriva berättande texter med språklig och innehållslig variation.

-träna på stavning, använda skiljetecken och språkriktighet.

-träna på gestaltande beskrivningar (beskriva personer) och handling.

-koppla samman din text med bilder.

Arbetssätt

Du kommer att få skapa en huvudperson och en påhittad värld med invånare. Du kommer därefter få skriva en berättelse enligt instruktioner. Du kommer sist få skapa din egen fantasybok.

Bedömning

Se matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bl SvA
Berättande text

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språklig variation och innehåll.
Eleven är på väg att nå målet.
Eleven skriver en text med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en text med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Eleven är på väg att nå målet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Gestaltande beskrivningar och handling.
Eleven är på väg att nå målet.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Koppling text-illustration.
Eleven är på väg att nå målet.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.