Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saltkråkan Teamplan - Normer och värden - ht19/vt20

Skapad 2020-02-10 15:41 i Hultets förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Innehåll

Vart ska vi?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 

 

 

Hur gör vi?

       Trygghet

       Struktur och rutiner

       Kommunikation och bekräftelse


 

Hur blev det?

Utvärdering ht20/vt21

Vad har vi genomfört utifrån det vi beskrivit i teamplanen? (Utgå från -Hur gör vi- i teamplanen).

 

Hur har vi genomfört det? (Innehåll? Aktiviteter?  i samband med rutiner eller andra sammanhang?).

 

ANALYS

Vad har varit särskilt framgångsrikt? Att vi fokuserat på rutiner, anknytning och kontinuitet med gruppen.  Vad har vi lyckats bra med?  Vi har haft samma förhållningssätt och det har gjort det lättare för barnen.

Vad är orsaken till att vi lyckats bra med detta? Vi har haft tid att reflektera och planera verksamheten.

Vad har vi lyckats mindre bra med?  Vad är orsaken till detta?

Inskolningen som vi fokuserat på under lång tid har gjort att vi tappat vissa bitar.

Vilken utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målet? Barnen känns trygga.  Hur märks det? Mindre gråt och färre konflikter. Ge konkreta exempel? Barnen tröstar varandra om någon blir ledsen.

Är vi på rätt väg? Ja

Vad ska vi bevara?Gruppkänslan, empatin. Barnen har byggt relationer med varandra,  Vad behöver vi förändra, lägga till, ta bort eller förbättra så att det kommer barnen till godo och gynnar deras utveckling och lärande i relation till målet?

 

Dela ansvaret mellan varandra på ett bättre sätt.

 

•Vi har en lugn o trygg barngrupp

 •Goda relationer

 •God kamratskap och barnen lyssnar på varandra

 

Var är vi?

  • Blev oroligt i gruppen med nya barn som blev ledsna.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: