👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia i populärmusik (blues till hip hop)

Skapad 2020-02-10 15:43 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Populärmusikens historia, från blues till hip hop
Grundskola 7 – 9 Musik
Vi går igenom en nerbantad sammanfattning av populärmusikens historia där vi börjar från arbetssångerna på plantagefälten och avslutar med hip hop.

Innehåll

Syftet med populärmusikens historia är att eleven ska förstå och diskutera 

kopplingen mellan människans situation i samhället och hur musiken påverkat oss på både

kollektiv och individuell nivå. 

Begrepp: genre, ackord, melodi, ensemble, rytm, produktion, akustisk, programmerad/digital 

 

 • Vi går igenom de vanligaste instrumenten i de flesta musikaliska genre. 
 • Uppdelningen av genre: sväng, rakt och elektroniskt
 • Vad syftet med genre/musikstilen är
 • Hur en genre har utvecklats till andra genre 
 • Likheter och skillnader
 • Vilken betydelse musiken har haft i samhället

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift skillnader och likheter

 • Inlämningsuppgift olikheter och skillnader

 • Inlämningsuppgift skillnader och olikheter

 • Inlämningsuppgift likheter och skillnader

 • Inlämningsuppgift genre likheter och skillnader

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Historia i populärmusik (blues till hip hop)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Instrument
Eleven kan nämna fem instrument inom populärmusik.
Eleven kan nämna sju instrument inom populärmusik.
Eleven kan nämna tio instrument inom populärmusik.
Jämförelser
Eleven kan ge exempel på två-tre genre och hur de uppkom.
Eleven kan ge exempel på fyra-fem genre och jämföra dem.
Eleven kan ge exempel på sex-sju genre och jämföra dem.
Funktion
Eleven kan beskriva vad musiken haft för historisk betydelse och funktion i samhället på ett enkelt sätt.
Eleven kan beskriva vad musiken haft för historisk betydelse och funktion i samhället på ett utvecklat sätt.
Eleven kan beskriva vad musiken haft för historisk betydelse och funktion i samhället på ett välutvecklat sätt.