Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saltkråkan Teamplan - Förskola och hem - Ht19/Vt20

Skapad 2020-02-10 15:43 i Hultets förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.4 Förskola och hem För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Innehåll

Vart ska vi?

Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen. 

 

 

 

Hur gör vi?

 •       Tydlighet

       Öppen kommunikation

       Tydliga och trygga i vår profession

 

 

Vi har en väldigt bra relation med våra föräldrar och kommunicerar dagligen med dem för barnens bästa.

 

Vi skriver lärloggar för varje barn, minst två-fem/termin

 

Skriver brev till föräldrarna varannan vecka om vad vi gjort.

 

 

 

Hur blev det?

Vi har fått en väldigt lugn, harmonisk och trygg barngrupp. 
 
 
Utvärdering ht19/vt20

Vad har vi genomfört utifrån det vi beskrivit i teamplanen? (Utgå från -Hur gör vi- i teamplanen).

Hur har vi genomfört det? (Innehåll, upplägg etc?)

Vi har skrivit brev till föräldrarna på unikum varannan vecka från början, men kände att det blev för stressigt för oss och har övergått till var fjärde vecka och det har fungerat bra. Utöver det har vi skickat information om olika aktiviteter, traditioner på förskolan.

Pratat med våra vårdnadshavare varje dag om vad som hänt under dagen.

Lärloggar görs regelbundet.

 

ANALYS

Vad har varit särskilt framgångsrikt?  Vad har vi lyckats bra med?

Vad är orsaken till att vi lyckats bra med detta?

Vad har vi lyckats mindre bra med?  Vad är orsaken till detta?

Vi har en daglig kontakt med föräldrarna vid lämning och hämtning då vi har en rak och öppen kommunikation. Vi har delat ansvaret och kompletterat varandra

Har vi genom våra insatser gett vårdnadshavare goda förutsättningar och möjligheter att känna sig delaktiga och kunna utöva inflytande på verksamheten/ vi gjort, dvs. den verksamhet och utbildning vi erbjuder?

Hur märks det bland vårdnadshavarna?

 

Det har vi delgett i våra brev till föräldrarna och i vår kommunikation. I våra uppföljningssamtal, kartläggningssamtal, utvecklingssamtal frågat föräldrarna om de tycker allt är bra eller om de tycker vi skall förändra något eller om något varit mindre bra. Svarat på deras funderingar.

Uppmanat föräldrarna att höra av sig vid minsta fundering och då kan vi boka ett kort möte för en avstämning.

 

Vi märker att vi har nöjda föräldrar.

 

 

Är vi på rätt väg?

Ja

 

 

Vad ska vi bevara?  Vad behöver vi förändra, lägga till, ta bort eller förbättra i samarbetet- Förskola och hem-?

 

Bevara det vi har, vårt sätt att kommunicera med föräldrarna och samarbete för barnens bästa.  Tydlighet och gemensamt förhållningssätt till föräldrarna.

 

Var är vi?

 

Känns som att vi har en bra koimmunikation med föräldrarna och att de är nöjda.

 

Vi vill försöka ha likadan  kommunikation med våra nya barn och föräldrar.

 

Skolade in ett barn före jul och skolar in tre barn i januari.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: