Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pennskrin

Skapad 2020-02-10 15:45 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 4 Slöjd
Under större delen av vårterminen kommer du att få lära dig att sy på symaskin och ta" symaskinskörkort". När du fått ditt körkort kommer du att få sy ett pennskrin.

Innehåll

Planering av arbetsområdet : symaskin ,pennskrin årskurs 4

 

Pedagogisk planering

 

Under större delen av vårterminen kommer du att få lära dig att sy på symaskin,

och ta "symaskinskörkort" .När du har fått ditt körkort kommer du att få sy ett pennskrin.

 

Syfte - varför ska vi arbeta med det här ?

Genom att arbeta med pennskrinet ska du utveckla din förmåga att :

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och

          hantverkstekniker

 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

Slöjdens centrala innehåll

Det här kommer du att få undervisning om :

 Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och

 ändamålsenligt sätt

 • några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning
 • begrepp som används i samband med de olika teknikerna

Slöjdens arbetsprocesser

 • dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan

          digitala verktyg

 

Undervisning - så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få :

 • en gemensam introduktion .där jag går igenom symaskinen och hur den fungerar
 • sy på papper utan , och med tråd
 • sy körkortsövningarna både på papper och tyg
 • gemensam genomgång om bedömning och kunskapskraven
 • genomgång av arbetsbeskrivningen till pennskrinet
 • dokumentera arbetsprocessen med text och bild i din slöjddagbok
 • redovisa din uppgift muntligt inför klassen

 

Vad ska bedömas och hur ?

Jag kommer att bedöma din förmåga att :

 • formge och framställa ditt pennskrin
 • dokumentera med text och bild i din slöjddagbok

 

Bedömningen utgår ifrån kunskapskraven. Du kommer att bedömas genom att jag som

lärare ser hur du arbetar på slöjdlektionerna. Hur du resonerar både muntligt och skriftligt

kring ditt arbete med pennskrinet  och val som du gör under arbetets gång.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: