👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PARIS!

Skapad 2020-02-10 16:03 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
LPP v. 4- 6 Paris- ljusets stad, kärlekens stad! Kärt barn har många namn och i detta arbetsområde ska du få lära dig mer om mångmiljonstaden som är Frankrikes hjärta.

Innehåll

Undervisning 
Ni kommer att delas in i par och tilldelas en sevärdhet/känd plats från listan nedan. Vi kommer att se på film, läsa fakta om Paris och ni kommer själva att få söka information om er plats, göra en plansch och redovisa den muntligt för klassen.  Ordförrådetfokus ligger på ord för att beskriva en sevärdhet (t.ex. storlek, form, material, läge). Vi kommer också gå igenom viss grammatik som ni behöver för att lösa uppgiften. 

 

Så visar du vad du kan 

  • Du deltar aktivt under lektionstid 

  • Du visar att du känner till några om några kända byggnadsverk, monument i Paris 

  • Du gör ett glosförhör torsdag 30/1 

  • Du gör en muntlig presentation av er plansch torsdag 6/2 

 

I din presentation ska ni ha med svar på följande frågor: 

- Il s’appelle comment?  
- Où se trouve le monument?  
-  Il est comment? Grand? Petit ? Décrivez! 
- Il y a combien de visiteurs par an ?  
- Quand est-il construit ?  
- Qui a construit le monument ? 
- Pourquoi est-ce qu’il est un monument touristique ? Pourquoi est-il important ?  
- Autre chose ? 
 

Les phrases et les expressions pour parler d’un monument  

Il est situé -  Det befinner sig 
Il se trouve – Det ligger  
le monument – monumentet, sevärdheten 

   

LES VERBES 

avoir  

att ha  

Le monument a… 

Monumentet har 

être  

att vara  

Le monument est  

Monumentet är 

pouvoir  

att kunna  

On peut  

Man kan 

se promener 

att promenera 

On se promène dans… 

Man promenerar i 

connaître  

att känna till  

On connaît  

Man känner till 

visiter 

att besöka  

On visite  
Les touristes visitent 

Man besöker 

Turisterna besöker  

Uppgifter

  • La présentation

  • Le speed-dating

Matriser

Paris

E
C
A
Lyssna & Läsa
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter.  
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 
Förstå & visa förståelse
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter/talat språk på ett enkelt sätt. 
Du kan beskriva och kommentera innehållet och detaljer i texter/talat språk på ett enkelt sätt. 
Du kan beskriva och kommentera innehållet och detaljer i texter/talat språk på ett utvecklat sätt. 
Tala, skriva & samtala
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan Du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.  
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan Du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan Du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. 
Förbättra
Du kan göra några enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade. 
Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.