👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap, Lag och rätt

Skapad 2020-02-10 16:13 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Varje person som vistas i Sverige har en skyldighet att känna till våra lagar och målet med detta arbetsområde är att ni ska få en allmänuppfattning om hur rättsystemet i Sverige fungerar och hur människors uppfattningar kan påverka förändringar i lagstiftningen. Vi kommer även diskutera mänskliga rättigheter i ett mer globalt perspektiv.

Innehåll

Ämne och arbetsområde: samhällskunskap ”Lag och rätt”, år 7.

Arbetsmaterial: Läroboken ”Struktur” sidorna 56-79, föreläsningar med diskussion, anteckningar samt annat lektionsmaterial (t ex instuderingsfrågor på hela kapitlet).

Utvärdering sker löpande under arbetets gång; muntliga diskussioner och ett skriftligt prov 

 

Bedömning – Utvalda kunskapskrav* från LGR 11

 • DEMOKRATI Ha kunskaper om demokratiska värden, rättigheter och skyldigheter.
 • MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Redogöra för mänskliga rättigheter
 • UNDERSÖKA SAMHÄLLSFRÅGOR Undersöka samhällsfrågor och beskriva samband
 • VÄRDERA OCH UTTRYCKA STÅNDPUNKTER Uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor
 • SAMHÄLLSSTRUKTURER Ha kunskap om samhällsstrukturer
 • ANVÄNDA BEGREPP

* Förkortad form, klicka här för fullständiga kunskapskrav.

 

Exempeltänkbara utvärderingsfrågor och uppgifter utifrån kunskapskraven

 • Vad menas med ”mänskliga rättigheter”?
 • Vilka tre olika nivåer av domstolar finns det och vilka syften har de?  
 • Vad är en norm och hur kan en sådan påverka lagstiftningen?
 • Kan du gången från misstänkt brott till dom/frikännande?
 • Av vilka orsaker begår människor brottsliga handlingar?
 • När är en person skyldig och kan dömas till straff, enligt juridiken?
 • Vad har du för åsikter om brott och de straff de kan ge? För låga eller för höga straff? Vad tycker du om dödstraff?

 

Centralt innehåll utvalt för detta arbetsområde

 • Rättsystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
 • Demokratiska fri- och rättigheter och skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska dilemman som hänger samman demokratiska rättigheter och skyldigheter.
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Uppgifter

 • Förhör på Sveriges styre

 • Straff - samhällets reaktion på brott

 • Olika typer av brott

 • Olika typer av brott

 • Straff - Förmildrande omständigheter

 • Straff - Förmildrande omständigheter

 • Straff - Samhällets reaktion på brott