👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion- Etik & Moral

Skapad 2020-02-10 16:22 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Det här arbetsområdet handlar om etiska frågor och om olika etiska principer; sinnelags-, plikt-, konsekvens- och dygdetik. Det är etiska modeller som tar fasta på tankarna bakom en eller flera handlingar.

Innehåll

Bedömning – kunskapskrav från LGR 11

 • Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse: Eleven kan också föra [...] resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
 • Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller: Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra […] resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Exempel på typer av frågor/kunskaper med förankring i kunskapskraven:

 • Hur kan man använda etiska modeller för att fatta beslut?
 • Hur kommer det sig att en svår fråga kan besvaras med både ett ja och ett nej med hjälp av samma etiska modell?
 • Vilken är den viktigaste skillnaden mellan plikt- och konsekvensetik?
 • Hur kan någon annan veta vad som ligger bakom en människas avsikt?
 • Vad menas med ansvar - är det något man har eller får?
 • Vad innebär dygdetik och hur skiljer sig den sig från de andra etiska modellerna?
 • Vilka tankar har några kända filosofer om livsfrågor och vilka likheter och skillnader finns det mellan deras tankar och uppfattningar inom religionerna?

Centralt innehåll som tas upp i arbetsområdet

 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Utvärdering

Utvärdering sker löpande under arbetets gång genom muntliga diskussioner och ett avslutande prov på sidor 68-74,152-167, 258-265 samt anteckningar. 

Uppgifter

 • Etiska modeller, sidan 165

 • Använd plikt- och konsekvensetik

 • Använd plikt- och konsekvensetik

 • Offer, förövare, iakttagare. Sidan 165 Geografi, Utkik

 • Offer, förövare, iakttagare. Sidan 165 Geografi, Utkik