👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kastanjen

Skapad 2020-02-10 16:26 i 181361 Förskolan Solrosen Stockholm Farsta
Förskola
Jag och min kropp har varit vårt projekt på Kastanjen. Det är att utveckla barnens identitet, trygghet i gruppen, barnens/ föräldrarnas delaktighet, acceptans för varandra och våra olikheter.

Innehåll

Vad
Detta tema handlar om kroppen. Syftet med vårt tema är att öka barnens kunskaper om kroppen, belysa likheter och skillnader mellan kroppsdelarna. Hur vi använder kroppen och vad som är bra för oss. I stora drag veta barnen vad de olika delarna heter och var de sitter på kroppen. Vi vill även öka barnens förståelse för hur vi ser ut inne i kroppen och hur vi fungerar. Vi kommer att utgå från och undersöka samt visualisera de frågor som vi tillsammans kommer fram till under våra arbetsgrupper och samlingarna.
 
Varför
Vi vill skapa en större medvetenhet hos barnen om hur vår kropp fungerar och vad vi mår bra av. Att utgå från jaget och barnens nyfikenhet och upptäcka glädje och att göra barnet medvetet om sig själv och sin kropp. 
Vi vill ge barnen många möjligheter att utveckla sitt språk, att öka sitt ordförråd och befästa sina begrepp. Vi arbetar med de matematiska begreppen såsom antal, mätning, läge, storlek och tid. 
Vi vill utveckla arbeta med jaget, samt koordinations och kroppsuppfattning med hjälp av rörelse. Vi tycker att det är viktigt att lära barnen förstå vikten av att värna om sin kropp och hälsa. 
Vi har ämnat oss att bryta ned jaget och fördjupat oss  i nedanstående rubrikerna 
 • Jag och mina känslor
 • Jag och mina sinnen
Barnen har fortfarande intresse för jaget och det som händer i kroppen. De har varit nyfikna på vad som finns i kroppen. Tillsammans med barnen har vi bestämt att vi ska fortsätta att arbeta med kroppen. 
 
Hur (metod):
Vi pratar om vad de olika kroppsdelarna heter, vi läser faktaböcker, tittar på film från UR om kroppens innehåll till exempel skelett och de andra kroppsdelarna. Vi går till skogen och gör olika aktiviteter utifrån temat, vi kommer att ha olika rörelse-lekar och rörelse sånger. Vi använda oss av de hundra språken till exempel rita, måla, pyssla också vidare. Temat kommer även att användas under de andra aktiviteterna som bokpåsen och när barnen håller i samlingen. I vardagliga rutinerna kommer temat att stå i centrum till exempel vid matsituationerna, i hallen och ute på gården.
Projektet utgår från årshjulet, likabehandlings planen, barnkonventionen och föräldraenkäten. 

 

Tillsammans med barnen reflektera vi över arbetet och samtalar över det vi har gjort. Alla barn deltar efter egen förmåga.
 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18