👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov svenska läsförståelse 8A+8B - v.4

Skapad 2020-02-10 16:38 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 8 Svenska
För att kolla av och träna förmågorna gällande läsförståelse genomförs ett prov v.4. Provet går ej att träna på i förväg utan det är bara gå dit, lyssna på instruktion och genomföra uppgifterna. Det som testas av är: Sökläsning - Översiktsläsning - Djupläsning. Att tänka på vid läsförståelseprov: 1. Börja reda på hur många texter det är. 2. Kolla igenom frågorna och ta reda på vilka frågor hör till respektive text. Bedömning av prov kommer återkopplas genom att resultatet redovisas i en matris som visar vilken nivå som uppnåtts på respektive fråga.

Innehåll

Tid och upplägg

Prov i läsförståelse v.4 måndag 8A/tisdag 8B + 8D/torsdag 8C

Bedömning

Betygsnivåer och lässtrategier

  • endast E-nivå kan uppnås i fyra av frågorna (fråga 1, 3, 4, 16) = Sökläsning
  • endast C-nivå kan uppnås i fyra av frågorna (fråga 3, 5, 14, 14) = översiktsläsning
  • endast A-nivå kan uppnås i en fråga (fråga 23) = djupläsning

 

Bedömning av provet kommer att återkopplas genom två steg:

1.Betygsmatrisen fylls i utifrån uppfyllda nivåer på frågorna (F-A) 

2. Eventuella utvecklingsområden diskuterar vi på lektion (eller när resultatet av provet lämnas tillbaka till eleven). Uppnås endast nivå E, samt 3 svar på F-nivå är ej målen för läsförståelse uppfyllda. Allmänt gäller att försöka få rätt på frågor på alla tre nivåer = olika typer av lässtrategier, men observera att det endast var 1 fråga med möjligheten att uppnå A-nivå - djupläsning.

Missat prov

Missat prov kan göras på läxhjälp eller HEL-pass. Fråga läraren först så material finns!

Matriser

Sv
Bedömningsmatris till läsförståelseprov åk 8 v.4 2020

F
E
C
A
Fråga 1
E-nivå
Fråga 2
E-nivå
Fråga 3
C-nivå
Fråga 4
E-nivå
Fråga 5
C-nivå
Fråga 14
E-nivå
Fråga 15
C-nivå
Fråga 16
E-nivå
Fråga 23
A-nivå