👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska läsa Vt 20

Skapad 2020-02-10 16:44 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4
Read a good story and be proud of your ability! W 7 - 14

Innehåll

Syfte/undervisningen ska syfta till att:

·        förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika texter

 

Centralt innehåll;

Lyssna och läsa – reception

·        tydligt talad engelska och texter från olika medier

·        Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Så här gör vi:

För att träna din förmåga att förstå och tolka innehållet i olika texter kommer du att läsa  engelska böcker på egenhand. Du kommer med hjälp av appen  "Say Hi" och ordbok att träna dig i att på egenhand bygga ut din ordbank och träna  på strategier för att lära nya ord.

 

Genom diskussioner i grupp kommer du att träna på att återge och tolka innehållet i din bok. Genom att läsa på egen hand tränar du på att utveckla strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt utveckla din förmåga att använda olika typer av strategier när det blir stopp. Du kommer också att titta på filmerna Telling Tales för att träna din förmåga att tolka innehållet i talad engelska. 

Det här kommer jag att bedöma:

·        Du redovisar din förmåga att förstå och tolka innehållet i texter genom läsförståelsetest Tummen upp.

·        Du redovisar din förmåga att använda lässtrategier genom Tummen upp test.

 

·        Du redovisar din förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska genom hörförståelsetest Tummen upp.

 

 

 

Matriser

Engelska läsa Vt 20

håller på att lära mig
har godkända kunskaper
har mer än godkända kunskaper
Jag....
läser och tolkar innehållet i texter på engelska.
förstår med stöd det huvudsakliga innehållet.. och svarar på enkla frågor
förstår det huvudsakliga innehållet.. och svarar på enkla frågor
förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer svarar på frågor om detaljer
Jag...
använder lässtrategier
behöver stöd för att läsa texten igen, ta reda på okända ord eller använda en fiffig kompis
läser texten igen, tar reda på okända ord eller använder en fiffig kompis 1 strategi
läser texten igen, tar reda på okända ord eller använder en fiffig kompis och sammanfattar 2 strategier
Jag...
lyssnar och tolkar innehållet i enkelt tal på engelska
förstår med stöd med stöd det huvudsakliga innehållet.. och svarar på enkla frågor
förstår det huvudsakliga innehållet.. och svarar på enkla frågor
förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer svarar på frågor om detaljer
Jag
använder strategier för lyssnande
behöver stöd för att inte ge upp eller att behålla fokus
visar när jag inte förstår, är fokuserad
visar när jag inte förstår, är fokuserad, lyssnar färdigt