👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Havet 1 - Projektplanering - Bo och bygga

Skapad 2020-02-10 17:32 i 181331 Förskolan Bullerbyn Stockholm Farsta
Förskola
Det hela började med sagan om de tre små grisarna som bygger och bor i tre väldigt olika hus. Vi har besökt barnens hem och därefter pratat om olika byggmaterial och deras egenskaper.

Innehåll

Vad (innehåll):

Projektet "Bo och bygga" har dels vuxit fram ur barnens intresse för att bygga. Under slutet av höstterminen gav vi oss ut för att upptäcka förskolans närområde och besöka barnens hem. I och med detta blev hus ett återkommande samtalsämne. I samband med detta fick sagan om de tre små grisarna nytt liv i barngruppen. Vi har lekt och dramatiserat sagan, pratat mycket om att bygga hus av olika material. Vi har börjat bygga hus av pinnar. Frågor som "Vad gör ett hus stabilt?" och "Vilka bor var?" (hur bor djur t.ex.) har varit i fokus sedan vårterminens start.

Det har framkommit att barnen pratar hemma om olika delar av projektet. Barnen uttrycker också stolthet över att visa upp sina egna hus för varandra.

 

Varför (syfte)

Vi upplever att vi lyckats hitta meningsfulla ingångar i projektet för alla barn. För de yngre spelar fantasin en stor roll i lärandet - de pratar en hel del om de tre små grisarna och det som sker i sagan. De äldre barnen engageras av den tekniska aspekten - byggandet och användandet av material och redskap. 

 

Hur (metod):

Vi vill bygga vidare och inspirera till nya sorters byggen med olika material. Vi tänker bygga stort och smått, högt och brett. Vi har jobbat med lera och planerar att fortsätta utforska hur materialet kan sammanfogas. Vi vill prova på att använda fler redskap i arbetet. Hittills har några av barnen fått prova såga pinnar. 

Vi vill lära oss mer om hur människor bor i andra delar av världen, särskilt i de länder som barnen på avdelningen har koppling till. Vad byggs hus av där? Detta är en ingång till att upptäcka nya sätt att förstå vår omvärld.

Som fortsättning på temat ”bo” tänker vi gå vidare med det uppskattade odlingstema vi påbörjade förra året. Vi skapar en egen trädgård på Havet. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18