👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet Modul 3 sagor

Skapad 2020-02-10 19:18 i Smedby förskola Österåker
Förskola
Sagor som påverkar språk och fantasi och som belyser aktuell undervisning naturvetenskap

Innehåll

 

10/2-2020

Vi har skrivit en saga som behandlar och tar upp våra aktuella undervisningsområden för nu. Det är en saga om skogens djur och deras dilemma när vattnet tar slut i skogen. 

Den kommer berättas under samling för alla barnen första omgången. Den kommer berättas med hjälp av rekvisita av skogens djur i form av mjukdjur, plastdjur, träd, en sjö mm. Beroende på gensvar Från barnen kommer vi berätta sagan i mindre grupper där barnen får vara delaktiga i sagans innehåll, så de kan vara med och påverka/reflektera över innehållet mer än när den berättas för hela gruppen.

Barnen kommer, i smågrupper, få skapa egna sagor. Detta tänker vi kommer ske under vecka 8 eller vecka 10.

 

SAGAN (skriven av Åsa) 

 
Sagan om skogens djur….
 
Det var en gång en liten mysig skog i Åkersberga. Åkersberga är en ort som ligger i en kommun som heter Österåker, Österåker ligger i landet Sverige.
 
I den lilla mysiga skogen bodde många glada vilda djur. Det var 
Räven, Ödlan, Haren mm …..
Alla höll de sams och delade på det som skogen erbjöd. Skogen erbjöd mysiga boenden åt djuren i form av gryt, träd, hålor, dungar, en liten liten sjö, mat att äta i form av lingon, blåbär, ekollon, kottar, blad, gräs, vatten kunde de dricka ur den lilla lilla sjön. 
 
En sommar regnade det väldigt väldigt mycket. Djuren önskade och önskade att regnmolnet kunde blåsa iväg till någon annan skog. Regnmolnet lyssnade på djuren och for iväg. Nu fanns bara solen kvar med sina varma strålar.
 
Vad djuren inte visste var att vatten från regnet var livsviktigt för det som växte och för sjön. De förstod heller inte att om inget växte och ingen sjö fanns så skulle de alla bli utan både mat och vatten. 
 
När solens strålar värmt skogen i många dagar och veckor började vattnet i marken ta slut och växterna mådde dåligt. Den lilla lilla sjön delade då med sig av sitt vatten. Det tog inte många dagar innan sjön låg torr och tom. Växterna och träden mådde sämre och började vissna. Djuren i skogen började känna sig sjuka av hunger och törst. Deras hem blev skruttiga. Rävens lya var torr och dammig, harens dunge var bara lite jord, fåglarnas bon i träden var alldeles kala och när det blåste kunde de inte sitta kvar på grenarna, innan hade löven skyddat mot blåst, daggmaskarna blev alldeles torra av den torra jorden. 
 
Älgen, som kallas för skogens konung, bestämde sig för att samla ihop alla djuren. 
Alla skogens djur, vi var nog lite dumma som bad regnmolnet fara iväg till en annan skog… Vi behöver regnet för att leva och må bra. Vem kan hämta hit regnmolnet igen?
Jag sa fjärilen, jag är ett av skogens minsta och svagaste djur, men jag kan rädda oss alla för jag är bra på att flyga. 
 
Fjärilen flög till regnmolnet som gärna kom tillbaka och hjälpte den lilla lilla skogen i Åkersberga att få tillbaka sitt vatten. 
 
Och sen den dagen mår alla djuren, sjön och skogen väldigt och alla levde de lyckliga, och så vitt jag vet så bor de där än idag.
 

REFLEKTION

11/2 

Alla barnen satt i samlingsring. Pedagog hade ställt iordning sagans rekvisita och började berätta sagan.

Barnen visade delaktighet och intresse genom att kommentera och göra ljud/uttalanden. Film på sagan finns.

När sagan var slut pratade vi om hur en saga är uppbyggd, med början, problem/hinder och ett slut. 
Vissa av barnen har börjat, med stor fantasi och inlevelse, börjat förbereda en saga med Pokémon.

Något, jag Åsa, egentligen är emot då Pokémons liv ofta går ut på att strida med varandra. (+ att det är ytterst kommersiellt) Men nu uppstod intresset från ett barn som vanligen är aningen osynlig, i sitt intresse fick han med sig ett annat barn som har svårt att interagera i barngruppen på grund av språk. Nu har dessa barn fått med sig ganska många i barngruppen att använda ritade Pokémon som de färglägger och klipper ut i största gemenskap. Alla har de som mål att göra en saga. De är begränsade till Pokémon med snälla/fredliga utseende. (Ja, jag vet att man kan se elak ut men ändå vara snäll 😜, men nu har vi valt att dra en gräns) 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18