👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2020-02-10 19:41 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
I det här arbetsområdet ska du få lära dig om krafter och rörelser som påverkar dig i din vardag. Du ska få söka svar på frågor om kraft och rörelse med hjälp av systematiska undersökningar i fysik. Samt lära dig begrepp som hör till området för att kunna beskriva och förklara detta.
Grundskola 6 Fysik
I det här arbetsområdet ska du få lära dig om krafter och rörelser som påverkar dig i din vardag.Samt lära dig begrepp som hör till området för att kunna beskriva och förklara detta.

Innehåll

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska kunna:

 • Förklara vad som menas med en rörelse.
 • Ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.
 • Förklara gravitationskraft med exempel.
 • Förklara friktionskraft med exempel.
 • Förklara centripetalkraft med exempel.

Begrepp

dragkraft

tryckkraft

tyngd, tyngdkraft

tyngdpunkt

jämvikt

friktion

lufttryck

vattentryck

Arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa faktatexter och svara på frågor
 • Se filmer
 • Göra olika experiment och sedan dokumentera resultaten
 • Presentera och diskutera undersökningarnas resultat

Uppgifter

 • Prov på kraft och rörelse (fysik)

 • Filmer om kraft och rörelse (fysik)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Rörelse och kraft, Koll på NO 6

E
C
A
Förklara och beskriva med hjälp av fysikens begrepp
,
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om rörelser kan du relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om rörelser kan du relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rörelser kan du relatera till några fysikaliska samband.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Använda information & anpassa framställning
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget