Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2020-02-10 23:17 i Västra skolan Falun
Under 5 veckor kommer vi att arbeta med att förstå, använda och se samband mellan algebraiska begrepp, att använda metoder för ekvationslösning, att lösa lösa problem med hjälp av ekvationer och att beskriva mönster med hjälp av uttryck
Grundskola 8 Matematik
Vi påbörjar kapitlet strax före juluppehållet och slutför det med prov i v6-2021.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser,

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska:

 • Uttryck med variabler

 • Ekvationer

 • Ekvationer med x i båda leden

 • Addition och subtraktion med parenteser

 • Multiplikationer med parenteser

 • Problemlösning med hjälp av ekvationer

 • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet


  Begrepp att kunna använda och förklara:

 • uttryck, variabel, ekvation, obekant tal, prövning, led, balansmetod, parentes

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.

 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med utgångspunkt ”Matte direkt” år 8.

     Bedömning:

  Bedömningen sker regelbundet genom gemensamma diskussioner och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbete samt skriftliga diagnoser under arbetsprocessen och prov efter genomfört arbete.

  Kunskapsbedömning sker utifrån:


  - Begrepp:
  Hur du använder och förklarar begrepp i dina resonemang

  -
  Metoder:
  Hur du väljer och använder matematiska metoder

  -
  Kommunikation och resonemang:
  Hur du visar din förståelse, hur du förklarar och motiverar lösningar muntligt och skriftligt

  - Problemlösning:
  Hur du tolkar och använder dina kunskaper för att lösa matematiska problem

Matriser

Ma
Algebra

Insats krävs
>>
>>>
>>>>
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Resonemang
föra och följa matematiska resonemang, och
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: