Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text - deckare

Skapad 2020-02-11 10:31 i Stamgärde skola Åre
Arbete utifrån materialet i Zick Zack
Grundskola 4 – 6 Svenska
Deckaren är exempel på en berättande text. Den innehåller en början, ett problem, en lösning och ett slut. I deckaren finns också ledtrådar och villospår. Ofta blir berättelsen väldigt spännande!

Innehåll

Förväntat resultat

Du ska kunna planera och skriva en deckare med ett brott, ett motiv, villospår, ledtrådar och en lösning.

Detta ska finnas med i den färdiga texten:

  • rubrik/namn på berättelsen
  • ett problem/brott
  • ett motiv
  • personbeskrivningar
  • miljöbeskrivningar
  • villospår och ledtrådar
  • vändpunkt
  • lösning
  • dialog
  • varierande sägeverb

Undervisning och övning

Vi arbetar först med att läsa deckare . Vi läser högt tillsammans i våra läsgrupper, vi läser tyst för oss själva och vi läser tillsammans två och två. Vi lär oss känna igen strukturen med brott, motiv, villospår, ledtrådar och lösning. Vi tränar först att planera tillsammans, planerar sedan enskilt och skriver sedan en egen text utifrån vår planering.

Examinationsuppgift

Du ska skriva en egen deckare (berättande text) digitalt.

Bedömning

Din deckare kommer att bli bedömd av en kompis i Klara Svenskan arbetsbok och av läraren här i matrisen.

Matriser

Sv
Deckare

Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Planering
Du har gjort en planering i "Berättelseansiktet" och följer den till viss del.
Du har gjort en planering i "Berättelseansiktet" och följer den på ett fungerande sätt.
Innehåll och struktur
Det finns rubrik, brott, motiv, ledtrådar, villospår och upplösning.
Din berättelse har till viss del en röd tråd med början, problem/brott, ledtrådar och villospår, och ett fungerande slut/upplösning.
Din berättelse följer en tydlig röd tråd. Det är lätt att följa med, från motiv, brott, ledtrådar och villospår till slut/lösning av fallet.
Person och miljöbeskrivningar
Läsaren får en uppfattning om personerna och i vilken miljö deckaren utspelar sig i
Läsaren får en tydlig bild av personerna och i vilken miljö berättelsen utspelar sig i.
Språkliga drag
Dialog med varierande sägeverb.
Du skriver en fungerande dialog och använder sägeverb.
Du skriver en väl fungerande dialog med varierande sägeverb.
Språkliga drag
Skiljetecken som punkt och komma-tecken.
Du använder skiljetecken och stor bokstav med viss säkerhet.
Du använder skiljetecken och stor bokstav med säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: