👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vildkatten

Skapad 2020-02-11 13:58 i Slättängens förskola Kristianstad
Förskola
Genom vildkattens sällskapsspel utmanar vi barnens språkförståelse på ett lustfyllt och roligt sätt.

Innehåll

Vi i arbetslaget uppmärksammade ett stort intresse kring spelet vildkatten på avdelningen.

Spelet Vildkatten är ett observationsspel som kan spelas på olika sätt. Vi har i denna planering valt att spela spelet med fokus på språkförståelse och erövringen av nya ord.

Genom att låta en vuxen istället för att direkt visa bilden som ska letas upp på spelplanen, börjar att istället förklara och sätta bilden i olika sammanhang.

På detta sätt får barnen en utmaning i att lyssna och omvandla orden för att hitta den rätta bilden. Det krävs djup koncentration och lyhördhet för den som pratar. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
  Lpfö 18
 • utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.
  Lpfö 18