👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i kemi åk 4

Skapad 2020-02-11 14:54 i Gröndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Kemi
Grundläggande kemi. Vad är allt uppbyggt av? Hur kan farliga ämnen skapas av ofarliga ingredienser? Hur kan miljön förstöras om vi har samma atomer på jorden hela tiden?

Innehåll

 

Lokal pedagogisk planering kemi åk 4 2020

 

Ämne: Kemi

 

Arbetsområde: Grundläggande kemi

 

Beskrivning av arbetsområde:  Vi kommer att arbeta med detta kemiavsnitt v.7-v.16.

 

Teori: Vi använder oss av texten i kapitel 4, s.92-117 (Grundläggande kemi) i boken ”Lära NO åk 4”.

 

Till avsnittet har alla elever ett arbetshäfte med instuderingsfrågor att arbeta med. I detta häfte står vilka sidor vi gör vilken vecka.

 

Praktik: Laborationer (t ex de som finns angivna i boken) samt övning i att skriva laborationsrapport med uppgift/utförande, hypotes, resultat och slutsats.

 

Begrepp tillhörande området:

 

atom     molekyl   grundämne   kemisk förening      fast    flytande     gas     stelna   avdunsta     kondensera      ytspänning     växthuseffekt      smältpunkt    kokpunkt    fryspunkt    material

 

 

 

Förmågor som ligger till grund för arbetsområdet:

 

  • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

 

 

Centralt innehåll

 

Detta arbetar vi med under arbetsområdet:

 

Kemin i naturen

 

·         Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

 

·         Vattnets egenskaper och kretslopp.

 

·         Luftens egenskaper och sammansättning.

 

Kemin i vardagen och samhället

·         Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

 

Kemins metoder och arbetssätt

 

• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

 

• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 

• Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter

 

och tidningsartiklar.

 

 

Kunskapskrav

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

 

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

 

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

 

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband. Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

 

 

Bedömning

 

Du bedöms genom att jag observerar:

 

- Hur väl du deltar i de diskussioner vi har.

 

- Hur väl du utför ditt skriftliga arbete, framför allt då gällande de uppgifter som finns i arbetshäftet.

 

- Hur väl du kan besvara frågor som berör grundläggande kemibegrepp på det förhör vi har vecka 16.

 

- Hur väl du genomför de laborationer vi arbetar med tillhörande avsnittet.

 

Lycka till! /Charlotte

Uppgifter

  • Filmklipp för repetition i kemi.

  • Filmklipp att titta på som repetition i kemi.