👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2020-02-11 15:53 i Freinetskolan Hugin Freinet
Du ska skriva en argumenterande text, där du uttrycker en åsikt och stöder din åsikt med argument.
Grundskola 6 Svenska
I detta moment ska ni träna på att skriva argumenterande texter.

Innehåll

Du ska skriva en argumenterande text, där du uttrycker en åsikt och stöder din åsikt med argument. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Argumenterande text

Insats krävs
Grundläggande
Utvecklade
Avancerad
Koppling till uppgiften
- eleven följer instruktionen - eleven skriver en i huvudsak fungerande argumenterande text
- eleven följer instruktionen - eleven skriver en relativt väl fungerande argumenterande text
- eleven följer instruktionen - eleven skriver en väl fungerande argumenterande text
Innehåll
begripligt innehåll - en eller flera åsikter framgår - ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikter/åsikterna
relativt tydligt innehåll - en eller flera åsikter framgår relativt tydligt - ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikter/åsikterna
tydligt innehåll - en eller flera åsikter framgår tydligt - ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikter/åsikterna
Struktur
I huvudsak fungerande struktur - texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig
relativt väl fungerande struktur - texten är sammanhängande och begriplig t.ex. genom inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering - textuppbyggnad med hjälp med enkla sambandsord t.ex. och, men finns
väl fungerande struktur - texten är sammanhängande och välstrukturerad t.ex. genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering - textuppbyggnad stöds av fler och varierande sambandsord
Språk
viss språklig variation - ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet - meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt
förhållandevis väl språklig variation - ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet - meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad -tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten
god språklig variation -ordvalet är varierat och passar uppgiften grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet - meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad
Skrivregler
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet - stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet - stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet - stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet - relativt få stavfel som inte stör förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet - stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet - få stavfel