Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wonder

Skapad 2020-02-11 17:07 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Mall att skapa egen LPP enligt Oskarshamnsmodellen. Gör så här: Kopiera mallen och koppla till önskade ämnen i lgr11 samt välj åldrar på eleverna den ska användas för. Spara utkast och gå sen in och fyll på med innehåll - i de vita fälten. Rubrikerna ska vara kvar. OBS! Du behöver inte skriva in kursplanernas delar utan kan koppla till dem via "koppla" knappen.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Du kommer att läsa en skönlitterär bok som heter Wonder, efter läsningen kommer vi även att se filmen.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att läsa en skönlitterär bok som heter Wonder och arbeta med frågor till boken. Vi kommer även se filmen Wonder. Du kommer få skriva en text där du ska jämföra boken och filmen. Du blir även bedömd i läsförståelse och hörförståelse.

Visa vad du lärt dig

Skriva en text där du jämför boken och filmen.

Läsförståelse

Hörförståelse

 

Tidsram

v. 50 - ca v. 10

Bedömning

Du kommer att bedömas enligt kunskapskraven i engelska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: