Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik på lekplatsen

Skapad 2020-02-11 19:26 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 2 NO (år 1-3) Teknik
Med hjälp av lekplatsen arbetar vi med teknikens 5 enkla maskiner; hjulet, skruven, hävstången, kilen och det lutande planet. Vi lär oss också om begreppen; friktion, tyngdkraft och jämvikt.

Innehåll

Du kommer få lära dig om:

- olika tekniska lösningar och hur de förändrats över tid, tex telefon och behållare

- de 5 enkla maskinerna; hjulet, skruven, hävstången, kilen och det lutande planet.

- tyngdkraft, friktion och jämvikt på lekplatsen.

- hur man genomför enkla undersökningar och hur man dokumenterar dessa.

 

Såhär kommer vi arbeta:

- genomgångar

- skriva och rita i våra temaböcker

- filmer

- diskussioner

- undersökningar på skolgårdens lekplats

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Fy  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  Fy  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Fy  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: