👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsumentekonomi

Skapad 2020-02-11 19:44 i Tullbroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Inom det här arbetsområdet ska du få en helhetsförståelse för ekonomin i hemmet och vardagen. Vilka typer av inkomster och utgifter som finns och vilka val man kan göra utifrån detta. Du ska känna till hur det fungerar att låna pengar, att handla på avbetalning och kredit. Du ska även få förståelse för hur det fungerar att teckna abonnemang och vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument i några olika situationer.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att göra eleverna medvetna om sitt ekonomiska ansvar när man skaffar eget boende. Likaså fördjupa sina kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter man som konsument har.

Elevens ska öva på förmågan att: 

 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling

Bedömning - vad och hur

 • Bedömer de arbetsuppgifter som lämnas in, som baseras på filmerna och diskussionerna
 • Likaså bedöms den praktiska uppgiften och den muntliga redovisningen

Undervisning och arbetsformer

 • Eleverna kommer att se "Koll på cashen" och diskutera konsumenternas rättigheter och skyldigheter. Samt om att handla över internet, handla på kredit mm. 
 • Eleverna kommer även att se ett avsnitt ur "Lyxfällan", som vi därefter diskuterar och har genomgång om budget, räkningar, inkasso, kronfogden mm.  
 • Utifrån faktan i filmerna och genomgångarna genomför eleverna en fördjupningsuppgift, som uppgift som görs i grupp oh redovisas muntligt. Exempel på arbetsområden i uppgiften kan vara att  som b.la kommer att beröra vilka kostnader som ingår i ett hushåll, vad som händer om man inte betalar sina räkningar, vad är fasta utgifter, vad är ränta, vad är borgensman mm. Uppgiften görs i grupp och redovisas muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9