Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva åk 1

Skapad 2020-02-11 19:45 i Karlbergs skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Läsa, skriva, samtala - språkutveckling och läsning i år 1

Innehåll

 Vad ska vi arbeta med?

 • Alfabetet
 • koppling mellan alfabet, bokstav och ljud
 • Att läsa ord och meningar genom ljudning, helordsläsning och ordbild.
 • Att läsa enkla meningar i välbekanta böcker.
 • Att reflektera kring det du läser och det du lyssnar till när någon annan läser. 
 • Skriva enkla meningar kopplat till det du läser samt skapa egna berättelser.

 

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att få möjlighet att lära dig detta genom: 

 • Egen läsning varje dag, både i olika böcker och genom att läsa och lyssna på böcker på t.ex. Polyglutt. 
 • Lyssna till högläsning varje dag.
 • Guidad läsning med innehålls- och språkliga diskussioner om t.ex. vad en hel mening är och att pausa vid punkt, frågetecken och kommatecken. 
 • Besöka skolans bibliotek och låna böcker. 
 • Läsuppdrag att öva hemma varje vecka. 
 • Leka med språket, ord och meningar i praktiska övningar.
 • Vi gemensamt hittar på olika sagor och berättelser om t.ex veckans bokstav samt genom att du får skriva egna korta berättelser utifrån olika bilder. 
 • ASL (Att skriva sig till läsning):Du ska få skriva både för hand och på Ipad, tillsammans, i lärpar och enskilt för att upptäcka bokstavsljud, ord och meningar. 

 

Vad ska du lära dig?

Kunskap (läsa, skriva, tala, lyssna)

 • Ta enkla instruktioner
 • berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling framgår. 
 • Lyssna och återberätta något du har hört. 
 • Läsa enkla elevnära texter och återberätta handlingen. 
 • Läsa elevnära faktatexter. 
 • Skriva tydliga bokstäver på raden med versaler och gemener.
 • Skriva med mellanrum mellan orden.
 • Skriva ljudenliga ord och meningar.
 • Börja skriva korta ord och meningar med ett digitalt verktyg. 
 • Börja använda punkt, utropstecken och frågetecken.

 

 Hur ska du visa vad du lärt dig?

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper bygger bland annat på:

 • Skolverkets bedömningsstöd för år 1
 • Genomgång av de veckovisa läsläxorna. 
 • En samlad bild av arbetet med arbetsboken i Livet i bokstavslandet samt andra arbeten du gjort. 
 • Kontinuerlig formativ bedömning, både hur du muntligt och skriftligt visar dina kunskaper. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: