👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lera

Skapad 2020-02-12 07:04 i Eken Haninge FSK/GR
Förskola
Vi introducera lera under en längre tid i barngruppen för att barnen ska upptäcka, lära känna och få erfarenhet av lera. Vi beslutade att ytterligare ta ett steg till, att visa en film om: "Hur man förvara lera", "Hur man knåda lera" och "Hur man skara lera".

Innehåll

Syfte och Mål:

Vi vill att barnen ska få erfarenhet av lera som material och kunna använda sig av lera som ett uttryckssätt.

Ge barnen och pedagoger en introduktion i materialet lera.

Ge barnen de språkliga begreppen kopplat till lera.

Lära sig vilka verktyg man använder i samband med lera och hur man använder dem.

 

Vi vill att barnen ska erbjudas möjlighet:

. Att få uppleva olika sorts leror och dess konsistenser med sina sinnen.

. Att få utforska materialets möjligheter samt använda sig av olika tekniker utifrån sina förutsättningar.

. Alla barn på förskolan ska ges möjlighet att få uppleva materialet lera utifrån sina förutsättningar på ett utforskande och tillåtande sätt.

 . Att undersöka lera tillsammans med naturmaterial.

 

Målkriterier:

Barnen känner lust och glädje i att arbeta med lera.

 

Genomförande:

Vi pedagoger tänker på att ge barnen tid att undersöka, bekanta sig med och ta sig av ett nytt material, arbeta långsamt och lyssna in barnen och se vad de gör med materialet.

Barnen får återkomma till samma undervisningsmiljö och få utforska, förddjupa 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18