👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solsystemet

Skapad 2020-02-12 07:49 i Mjälgaskolan Borlänge
Solsystemet och dess himlakroppar. Tid och årstider. Människan i rymden.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk Fysik
I arbetsområdet "Solsystemet" ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar genom att bland annat skriva en beskrivande text om en planet och bygga solsystemet.

Innehåll

Syfte- Varför?

Syftet med undervisningen i fysik inom kunskapsområdet Astronomi är att du ska utveckla din förmåga att ...

Undervisningens innehåll-Vad?

Vi kommer att arbeta med:


- solsystemets himlakroppar, dess uppbyggnad och rörelser.
- begrepp och fenomen i universum som t ex stjärna, stjärnbild, galax, planet.


Det gör vi genom:

 • undersökningar om solsystemet.
 • undersöka vad begreppen betyder 
 • Rita, måla och skapa bilder.
 • undersöka/ läsa flera olika källor
 • skriva en beskrivande text om en planet
 • se filmer
 • samtala och diskutera i hel klass och mindre grupper

Bedömning - Hur ?

Du kommer att bedömas formativ och summativt genom att...

 • kunna beskriva solsystemets himlakroppar.
 • skriva en beskrivande text. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Sv SvA
Fysik Astronomi

F
E
C
A
Kunskaper om himlakroppar och dess rörelser
 • Fy  E 6
Ej godtagbara kunskaper
Du kan delvis och ganska enkelt beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Du kan till viss del beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Du kan utförligt beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Kunskaper om fysikaliska fenomen
T ex solen, månen, stjärna, stjärnbild, planet, galax, gravitation, dragningskraft, komet och meteorit.
 • Fy  4-6
 • Fy  E 6
Ej godtagbara kunskaper
Du har grundläggande kunskaper inom arbetsområdet.
Du har goda kunskaper inom arbetsområdet.
Du har mycket goda kunskaper inom arbetsområdet.
Beskriva och förklara
T. ex. genom att använda naturvetenskapliga ord och begrepp på ett sådant sätt så att det märks att du förstår vad de innebär och handlar om i sina rätta sammanhang.
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
Ej godtagbara kunskaper
Du använder ett vardaglig språk, det vill säga att du inte använder naturvetenskapliga ord eller begrepp.
Du blandar till viss del ett vardagligt språk med ett naturvetenskapligt språk, det vill säga att du använder en del naturvetenskapliga ord och begrepp.
Du använder ett naturvetenskapligt språk, det vill säga att du använder ord och begrepp på ett sådant sätt att det tydligt märks att du förstår innebörden av dessa.

Fy Sv SvA
Beskrivande text

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SYFTE
Förstår syftet med beskrivande text på enkel nivå. .
Förstår syftet med beskrivande text. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att syftet med beskrivande text är att förmedla information. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
INNEHÅLL
Håller sig huvudsakligen till ämnet och ger enkel information.
Håller sig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt.
Håller sig till ämnet och ger tydlig information på ett ändamålsenligt sätt.
STRUKTUR
Skriver observationer eller återberättar vad som hänt.
Använder delvis strukturen för beskrivande text.
Använder strukturen för beskrivande text.
-klassifika-tion
Försöker klassificera och generalisera.
Utvecklar sina försök att generalisera och klassificera.
Skriver en inledning med en generaliserande klassifikation.som är relevant för ämnet.
-beskrivning
Fokuserar på en del av ämnet t.ex. ”Min katt ...”. Tar med irrelevant information.
Ger begränsad information. Börjar organisera texten i stycken efter innehåll. Väljer ut och utvecklar några delar av ämnet.
Beskriver rätt och detaljerat olika delar av ämnet. Kan välja och utveckla några delar. Försöker göra jämförelser som hjälper läsaren att förstå innehållet.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder flera av de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
-tempus
Har svårigheter att hålla samma tempus (presens) igenom hela texten.
Håller samma tempus igenom i stort sett hela texten.
Håller samma tempus i hela texten och förstår betydelsen av vilket tempus som väljs (vanligtvis presens men preteritum för tillbakablickar och historiska texter).
-ordval
Använder några få ämnesspecifika ord.
Använder flera enklare ämnesspecifika ord.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord.
-jämförelser
Gör enstaka jämförelser.
Gör ett flertal jämförelser.
Gör jämförelser för att förtydliga innehållet.